Astronomer: Jordliknande planet kan gömma sig i vårt solsystem

Ett underligt beteende hos flera objekt i Kuiperbältet har fått två japanska forskare att lägga fram en uppseendeväckande teori.

Illustration av isvärld

Konstnärlig återgivning av ett isklot. Om den hypotetiska, jordliknande planeten existerar, så befinner den sig upp emot 500 astronomiska enheter från solen och är därmed båda kall och frusen. Det kan jämföras med jorden, vars medelavstånd till solen är en astronomisk enhet.

© ESO

Det väckte stort uppseende när två amerikanska astronomer 2016 presenterade teorin om att solsystemets avkrokar kan gömma en dold jätteplanet med en massa på upp emot tio gånger jordens.

Sedan dess har astronomer försökt hitta bevis för den så kallade planet nio, som tros kretsa 20 gånger längre bort från solen än Neptunus. Utan någon större framgång.

Men det kan kanske vara en helt annan dold planet som lurar i solsystemets kalla gränsland, det så kallade Kuiperbältet – dock närmare jorden än den mystiska planeten nio.

Det är i alla fall den teori två japanska astrofysiker har lagt fram i den vetenskapliga tidskriften The Astrophysical Journal.

Kuiperbältet är namnet på ett av solsystemets kallaste områden som börjar på andra sidan om Neptunus bana och sträcker sig över 4,5 miljarder kilometer.

Forskare har tidigare räknat sig fram till att området kan innehålla flera hundratusentals isobjekt med en diameter på 100 kilometer eller mer, även om bara ett par tusen av dem har lokaliserats hittills.

Underlig omloppsbana

Objekten, som är en samling av asteroider, kometer och dvärgplaneter, kretsar runt solen precis som planeterna i vårt solsystem. Bland de största finns dvärgplaneten Pluto med en diameter på 2 300 kilometer.

I den nya studien upptäckte astronomerna att några av objekten i Kuiperbältet beter sig på ett sätt som antyder att det kan finnas en liten planet runt dem och att planeten kan ligga upp emot 500 astronomiska enheter från solen.

En astronomisk enhet motsvarar 149 597 870 700 meter – det kan jämföras med att den yttersta planeten i vårt solsystem, gasplaneten Neptunus, omkring 30 astronomiska enheter från solen.

De båda japanska forskarna började misstänka att det fanns en potentiell jordliknande planet på grund av de omloppsbanor flera av rymdobjekten i bältet har.

© SPL

Fyra objekttyper kretsar i Kuiperbältet

Några av objekten har enligt forskarna underliga omloppsbanor, vilket tyder på att deras tyngd påverkas av någonting som finns i närheten.

Dessutom kunde forskarna se att en stor del av objekten i området hade en lutning som också väckte deras nyfikenhet.

De olika spåren fick de japanska astronomerna att testa ett antal datorsimuleringar, som alltså visade att en hypotetisk jordliknande planet i Kuiperbältet skulle kunna vara förklaringen.

Simuleringarna avslöjade dessutom att en sådan planet troligen skulle ha en massa på mellan 1,5 och 3 gånger jordens, en lutning på cirka 30 grader och en omloppsbana som sträcker sig mellan 250 och 500 astronomiska enheter från solen.

Forskarna understryker att det behövs fler studier och att deras studie bara är ett påstående om en jordliknande planet i Kuiperbältet och inte någon egentlig bekräftelse.