Shutterstock
Månen

Astronomer har upptäckt dolda lager under månens yta

Med hjälp av den kinesiska månbilen Yutu 2 har forskare gjort en ny upptäckt 90 meter under ytan på vår trogna följeslagare.

Månens ärriga yta är täckt av kilometerbreda, skuggfyllda kratrar som vittnar om våldsamma krockar med meteorer för miljontals år sedan.

Men kanske är det inte bara ytan på vår fasta följeslagare som döljer ett dramatiskt förflutet.

Det visar en studie i vilken amerikanska, engelska och kinesiska astronomer har tittat på data från det kinesiska Chang'e 4-uppdraget, som landade på månens dammiga baksida en tidig januarimorgon 2019, står det att läsa i ScienceAlert.

Med sig hade landningsfarkosten den solcellsdrivna månbilen Yutu 2, som sedan dess har utforskat den 186 kilometer breda Von Kármán-kratern på månens södra halvklot.

I månbilen sitter ett instrument som sänder ner radiovågor i månens berggrund och fångar upp hur vågorna reflekterar tillbaka till ytan.

På så sätt hjälper instrumentet astronomerna med att bilda ett tvärsnitt av berggrunden och kontrasterna mellan olika underjordiska material.

Lagren väntade på 90 meters djup

Astronomer har flera gånger tidigare undersökt data från Yutu-2, men den här gången hade forskarna tydligen tillgång till fler och mer djupgående mätningar från de översta 300 meterna under månens yta.

Under de första 40 meterna kunde forskarna inte så något ovanligt förutom en gammal krater som hade täckts igen av jord och damm.

Men från omkring 90 till 300 meter under ytan upptäckte de flera dolda lager som "sannolikt indikerar ett flertal basaltutbrott som har ägt rum för miljardtals år sedan", skriver forskarna i sin studie som har publicerats i Journal of Geophysical Research: Planets.

Analyserna avslöjade totalt fem olika lager som är från omkring 20 meter till mer än 70 meter tjocka. Minst tre av lagren tros bestå av den vulkaniska bergarten basalt.

Upptäckten är en av flera som på senare år har gjort oss klokare på vad som döljer sig under månens dammiga yta.

I juli månad 2023 offentliggjorde astronomer exempelvis fyndet av en 3,5 miljarder år gammal klump stelnad magma under månens yta som såg ut att ha kommit från en vulkantyp vi aldrig tidigare har sett på vår naturliga satellit.