Asteroider förde livets byggstenar till jorden

Dna-molekylens ryggrad kan kan ha bildats i rymden. Därefter har asteroider fört föreningarna till jorden – och eventuellt också många andra himlakroppar.

Dna-molekylens ryggrad kan kan ha bildats i rymden. Därefter har asteroider fört föreningarna till jorden – och eventuellt också många andra himlakroppar.

Shutterstock

Grundämnet fosfor är helt avgörande för livet på jorden.

Fosfor ingår i uppbyggnaden av våra cellers membran, hjälper till att hålla alla celler vid liv och är ryggraden i själva receptet på liv: Dna. Utan fosfor skulle livet, såsom vi känner till det, därför inte existera.

Fosfor kan användas i livets byggstenar endast om den ingår i vattenlösliga föreningar, däribland fosfat och fosforsyra, men forskarna vet inte varifrån jordens vattenlösliga fosforföreningar ursprungligen kommer.

© Shutterstock

Fosfor är livets ryggrad

Din kropp innehåller cirka ett kilo fosfor som bland annat håller ihop dina celler och ditt dna.

  • Svart pil: Cellmembranet är uppbyggt av fosforföreningar.
  • Röd pil: Cellens energi genereras i de så kallade mitokondrierna som molekylen ATP, som innehåller fosfor.
  • Blå pil: Arvsmassan i kromosomernas dna-strängar hålls samman av fosforföreningar.

Livets byggsten är skapad av gift

Forskare vid University of Hawaii, USA, har visat att de livgivande fosformolekylerna kan ha bildats i rymden, varefter de transporterats till jorden med kometer och asteroider.

Asteroider innehåller molekylen fosfan - en fosforförening som är giftig för alla levande organismer.

Om fosfan kan ombildas till exempelvis fosfat och fosforsyra i rymden är det sannolikt att asteroider har fört ämnena till jorden.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Giftiga ämnen blir till livgivande molekyler

Kemister har återskapat den temperatur och strålning som finns på ytan av en asteroid. Försöket avslöjade att en av de viktigaste ingredienserna i vårt dna kan ha bildats i rymden.

För att testa hypotesen simulerade kemisterna därför förhållandena på ytan av en asteroid och tillförde fosfan.

När de sedan riktade elektronstrålning (liknande den som förekommer i rymden) mot fosfanmolekylerna i en tryckkammare bröts bindningarna mellan ämnets atomer, så att fosfor frigjordes och kunde ingå i andra föreningar och bland annat bilda fosforsyra.

Forskarna anser därför att en av de viktigaste av livets byggstenar på jorden kan ha bildats i rymden.

Upptäckten bidrar till förståelsen för varifrån vi kommer, och samtidigt gör den sannolikt att livets fosforhaltiga byggstenar förekommer på många andra himlakroppar runt omkring oss.