Shutterstock

Asteroider förde livets byggstenar till jorden

Dna-molekylens ryggrad kan kan ha bildats i rymden. Därefter har asteroider fört föreningarna till jorden – och eventuellt också många andra himlakroppar.

Grundämnet fosfor är helt avgörande för livet på jorden.

Fosfor ingår i uppbyggnaden av våra cellers membran, hjälper till att hålla alla celler vid liv och är ryggraden i själva receptet på liv: Dna. Utan fosfor skulle livet, såsom vi känner till det, därför inte existera.

Fosfor kan användas i livets byggstenar endast om den ingår i vattenlösliga föreningar, däribland fosfat och fosforsyra, men forskarna vet inte varifrån jordens vattenlösliga fosforföreningar ursprungligen kommer.

© Shutterstock

Fosfor är livets ryggrad

Din kropp innehåller cirka ett kilo fosfor som bland annat håller ihop dina celler och ditt dna.

  • Svart pil: Cellmembranet är uppbyggt av fosforföreningar.
  • Röd pil: Cellens energi genereras i de så kallade mitokondrierna som molekylen ATP, som innehåller fosfor.
  • Blå pil: Arvsmassan i kromosomernas dna-strängar hålls samman av fosforföreningar.

Livets byggsten är skapad av gift

Forskare vid University of Hawaii, USA, har visat att de livgivande fosformolekylerna kan ha bildats i rymden, varefter de transporterats till jorden med kometer och asteroider.

Asteroider innehåller molekylen fosfan - en fosforförening som är giftig för alla levande organismer.

Om fosfan kan ombildas till exempelvis fosfat och fosforsyra i rymden är det sannolikt att asteroider har fört ämnena till jorden.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Giftiga ämnen blir till livgivande molekyler

För att testa hypotesen simulerade kemisterna därför förhållandena på ytan av en asteroid och tillförde fosfan.

När de sedan riktade elektronstrålning (liknande den som förekommer i rymden) mot fosfanmolekylerna i en tryckkammare bröts bindningarna mellan ämnets atomer, så att fosfor frigjordes och kunde ingå i andra föreningar och bland annat bilda fosforsyra.

Forskarna anser därför att en av de viktigaste av livets byggstenar på jorden kan ha bildats i rymden.

Upptäckten bidrar till förståelsen för varifrån vi kommer, och samtidigt gör den sannolikt att livets fosforhaltiga byggstenar förekommer på många andra himlakroppar runt omkring oss.