Shutterstock

Asteroid stor som ett höghus virvlade förbi jorden – forskare upptäckte den först två dagar senare

Den smygande asteroiden kunde flyga tätt förbi jorden oförmärkt därför att den gömde sig i en blind fläck för även det skarpaste teleskopet.

Det är inte helt ovanligt att asteroider närmar sig jorden, men astronomer – och i synnerhet Nasa – håller normalt koll på asteroider som kommer i närheten av vår planet.

Därför händer det sällan att en glödande asteroid passerar oss utan att någon lägger märke till det.

Icke desto mindre har en större asteroid lyckats stryka oförmärkt förbi oss den 13 juli 2023.

Asteroiden, som har fått namnet 2023 NT1, var stor som ett 20-våningshus i diametern och flög förbi jorden i 40 000 km/h et 20-etagers på ett avstånd som bara var en fjärdedel av avståndet till månen.

Asteroiden kom innanför en radie på 90 000 från jorden och även det är långt bort, så är det relativt nära för att vara en asteroid.

Forskarna upptäckte inte asteroiden förrän två dagar senare, eftersom den kom från solens riktning och därmed doldes av ljuset.

Solens återsken skapar en blind fläck i sökningen efter jordnära asteroider, därför att solens starka ljussken döljer asteroider som kommer från just den riktningen.

Med sina 60 meter i diameter tillhörde asteroiden de största som har kommit så nära jorden i nyare tid.

Men på trots att den kom så nära, så var 2023 NT1 inte stor nog att betraktas som farlig.

En asteroid definieras som "potentiellt farlig", om den kommer innanför 7,4 miljoner kilometer från jorden och samtidigt är större än 140 meter diameter.

Eftersom den bara var knappt hälften så stor uppfyllde 2023 NT1 bara ett av dessa kriterier.

Den blå pricken i mitten är jorden och den gula linjen är 2023 NT1:s bana. Om man jämför den med den yttre månbanan (den vita cirkeln) kan man se att asteroiden passerade ganska nära jorden.

© NASA

Nasa bedömer faktiskt att jorden befinner sig i säkerhet från riskfyllda asteroider under kommande 1 000 år framåt.

Ändå understryker episoden att vi har ett problem att se vissa asteroider på grund av solens återsken.

År 2013 orsakade en mycket mindre asteroid verkliga skador i Ryssland, när den som en blixt från klar himmel kolliderade med jorden, där den nu är den kända Tjeljabinsk-meteoren, efter att ha tagit en liknade väg genom solens bländning.

För att bekämpa problemet har det Europeiska rymdorganet (Esa) planerat att skjuta upp NEOMIR, ett observatorium, som ska upptäcka asteroider som kommer från solens riktning.

NEOMIR ska kretsa mellan jorden och solen, och ska fungera som ett tidigt varningssystem för asteroider som teleskop och observatorier på joden inte kan se.

Uppskjutningen är dock planerad att verkställas först 2030, så fram tills dess måste vi leva med att farliga asteroider faktiskt kan ha riktning mot oss utan att vi upptäcker dem förrän det är för sent.