Är universum ändligt eller oändligt?

Kosmologerna talar om att universum är oändligt. Hur kan de egentligen veta det?

Illustration af universet
© Shutterstock

Det finns faktiskt ingen som med säkerhet vet, om universum är ändligt eller oändligt. Gåtan om universums storlek har engagerat kosmologerna ända sedan kosmologins barndom, men de har ännu inte kunnat komma med ett säkert svar. Det har annars inte saknats goda argument. Utifrån uppfattningen att universum inte bara kan upphöra på ett visst ställe, anser de flesta rent intuitivt att universum är oändligt. Om det var ändligt, vad skulle då finnas på andra sidan? Forntidens filosofer och teologer diskuterade flitigt rymdens storlek, och man opererade med ett ändligt universum som en acceptabel möjlighet. Faktiskt gjorde man redan då ultramoderna överväganden om rymdens natur. Den italienske medeltidsdiktaren Dante beskriver till exempel i sin ”Divina commedia” ett universum, som har samma struktur som den nuvarande Big Bangmodellen. Även de stora naturvetarna var emellertid oeniga. Newton bekände sig till ett oändligt universum, medan Kepler trodde på ett ändligt. Einstein var den förste som gav föreställningen om det ändliga universum en hållbar teoretisk grund. Hans argumentation stödde sig på teorier om rymdens krökning. Einsteins teori var att den kraft varmed olika kroppar i universum attraherar varandra kan få rymden att kröka sig så mycket att den samlade strukturen sluter sig själv på samma sätt som ytan på ett klot. Den förhärskande teorin idag är dock att universum är oändligt och saknar krökning.