NASA & Shutterstock
Viking i omloppsbana

Är hela universum lika gammalt?

Einstein sa att tiden är relativ och beror på var i universum man befinner sig. Innebär det att universum har en annan ålder sett från en avlägsen galax?

Svaret är både ja och nej. Den kosmiska bakgrundsstrålningens intensitet, som visar hur lång tid det har gått sedan stora smällen, är den samma oavsett vart i universum man riktar blicken.

Intensiteten motsvarar strålningen från en så kallad svart kropp med en temperatur bara 2,7 grader över absoluta nollpunkten, vilket säger oss att hela universum är 13,8 miljarder år gammalt.

På så vis är hela universum lika gammalt. Så ser det dock inte ut från vilken punkt som helst i universum.

Massa och hastighet drar ut tiden

Tiden påverkas av gravitationsfält och rörelse, vilket till exempel gör att uret i en satellit visar en annan tid än ett ur på jorden.

Gravitationsfält bromsar tiden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Gravitationsfält bromsar tiden

Ju närmare du befinner dig ett gravitationsfälts centrum, desto långsammare går tiden – utifrån sett. Ett ur på jorden går alltså långsammare än ett ur som befinner sig långt från jordens yta.

Hastighet saktar ner klockan
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Hastighet saktar ner klockan

Tiden ser ut att gå långsammare för ett objekt som rör sig i förhållande till dig. Sett från jorden skulle ett ur som rör sig förbi oss se ut att gå långsammare än våra ur.

Avstånd skapar balans
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Avstånd skapar balans

Satelliter befinner sig långt från jorden och rör sig samtidigt i förhållande till oss. På 3 174 kilometers höjd kompenserar gravitationsfältet för hastighetens inverkan på tiden.

Einsteins allmänna relativitetsteori säger oss att ett objekt som upplever en annan attraktionskraft än vi, upplever tidens gång annorlunda. Detta fenomen påverkar bland annat satelliters ur.

Hans speciella relativitetsteori säger oss att tiden går långsammare – sett ur vårt perspektiv – för ett objekt som rör sig i förhållande till oss.

Sett från en galax som rör sig i nära ljusets hastighet i förhållande till den kosmiska bakgrunden, skulle universums ålder därför framstå som väsentligt lägre än från andra delar av universum.

Nasas Vikingsond till Mars genomförde mätningar som bekräftade Einsteins teorier om att tiden är relativ.

Galaxen kunde till exempel ha bildats när universum var en miljard år gammalt och därefter, genom gravitationell utväxling av energi med andra galaxer, ha accelererat till 99 procent av ljusets hastighet.

För oss på jorden skulle det därefter ha gått 12,8 miljarder år tills nu, men för den accelererade galaxen skulle det bara ha gått 1,8 miljarder år.

När galaxen och dess invånare bromsades ner i förhållande till den kosmiska bakgrundsstrålningen skulle de, precis som vi andra, befinna sig i ett universum som var 13,8 miljarder år gammalt.