Är det farligt att färdas genom asteroidbältet?

Rymdsonden JUICE ska färdas genom asteroidbältet på sin väg till Jupiter. Hur stor är risken att sonden krockar med en asteroid?

© Shutterstock

Asteroidbältet är en samling asteroider mellan Mars och Jupiter. Enligt den amerikanska rymdorganisationen Nasa innehåller bältet cirka 1,3 miljoner kända asteroider, men det reella antalet är sannolikt mycket högre.

En del asteroider är bara ett par meter i diameter, medan andra är flera hundratals kilometer. Därför ligger det nära till hands att föreställa sig att en resa genom asteroidbältet är en riskabel färdväg för exempelvis JUICE-sonden, som ust nu är på väg mot Jupiters månar.

Men för att träffa en asteroid måste man sikta på den med precision. För bältet rymmer visserligen massor av asteroider, men det är även mycket gott om plats mellan dem. Det genomsnittliga avståndet mellan asteroiderna är nästan en miljon kilometer – ungefär samma avstånd som mellan jorden och månen.

Asteroid ska undersökas

Asteroiderna är dock inte jämnt spridda över det 150 miljoner kilometer breda bältet. Jupiters omlopp och gravitationskraft gör att asteroiderna klumpar ihop sig och bilda flera mindre bälten som skiljs av flera mindre bälten, åtskilda av mellanrum – de så kallade "Kirkwoodluckorna".

Det förändrar dock inte det faktum att en trafikolycka i asteroidbältet är försvinnande liten. JUICE-sonden kan därför tryggt färdas genom bältet och 2029 hoppas astronomerna att den dessutom ska kunna undersöka asteroiden 223 Rosa – på betryggande 4,3 kilometers avstånd.