Mono Lake

Hur uppstod livet?

Livets uppkomst är troligen den viktigaste enskilda händelsen, sedan jorden skapades, men när skedde det, och hur lång tid tog det från det att förutsättningarna för liv fanns, tills det faktiskt dök upp?

Forskarnas bästa svar

Den sista gemensamma förfadern till allt liv levde för ungefär 3,5 miljarder år sedan. LUCA (Last Universal Common Ancestor), som organismen kallas, hade allt som kännetecknar liv i dag, bland annat celldelning och en genetisk kod baserad på DNA.

De äldsta accepterade spåren efter liv på jorden härrör från Isuaformationen på Grönland och är cirka 3,8 miljarder år gamla. Det geologerna hittat är inte fossil utan kol, som har omvandlats av något levande och senare avlagrats på havsbottnen.

Vad detta levande var vet man inte, men det finns ingen anledning att tro att livet inte skulle kunna ha uppstått ännu tidigare. Det är bara svårt att hitta, då jorden för omkring fyra miljarder år sedan utsattes för ett bombardemang av meteoriter, som raderade alla spår efter jordens tidiga år.

Mycket tyder dock på att möjligheterna till liv fanns redan kort tid efter jordens födelse. Det visar fynd av 4,4 miljarder år gamla zirkoner i bland annat australiska Jack Hills. Utöver en relativt låg temperatur visar de att det förmodligen fanns vatten, atmosfär och därmed möjlighet till liv redan för 4,4 miljarder år sedan.

Hur kommer forskarna vidare?

Forskarna experimenterar just nu med att återskapa stegen från oorganisk kemi till protoceller. En grupp forskare vid NASA hävdar således att liv kan uppstå under andra förhållanden än man antagit, då man har fått bakterier att använda arsenik i stället för fosfor i uppbyggnaden av DNA.

Varför är det viktigt?

När och hur livet uppstod på jorden har betydelse för vilka typer av planeter vi skall leta efter liv på.

Chansen att lösa gåtan?

Exakt när livet uppstod blir nog aldrig uppklarat, dels för att dateringarna är oprecisa, dels för att man inte kan veta om ett fynd verkligen är det äldsta.