Universum

Universum är beteckningen för hela vår fysiska värld. Den anses vara cirka 13,7 miljarder år gammal och har kontinuerligt expanderat sedan den stora smällen. Universum är allt – ett obegripligt fenomen – och därför blir fysikernas och astronomernas beskrivning av universums struktur och uppbyggnad en förenklad bild av verkligheten. Här får du koll på teorier om allt från kosmos början, den mystiska mörka energin och universums sista timmar.

Vad är universum?

Universum består av planeter, precis som vår planet jorden, som kretsar runt en stjärna – såsom solen – som i sin tur tillsammans med miljontals andra stjärnor kretsar runt ett centrum av en spiralgalax. Vintergatan är en sådan spiralgalax, och tillsammans med andra galaxer i så kallade galaxgrupper ingår den i en superhop.

Denna hierarkiska struktur med planeter, stjärnor, galaxer, galaxgrupper och superhopar är en typisk fördelning i universum – i den del av universum som vi kan se.

Vad är universum?

©
Mörk materia i universum

Vad består universum av?

I verkligheten utgör den del av rymden som vi kan se – stjärnor, planeter, galaxer och nebulosor ¬– endast en liten del på cirka fyra procent av den totala materian i universum. Resten består av det vi kallar ”mörk materia” och ”mörk energi” som upptar 23 respektive 73 procent av den totala materian. Ingen vet ännu vad de består av, därav deras namn. ”Mörk energi” förmodas vara anledningen till universums utvidgning som sker snabbare och snabbare. Astronomerna antar dock att ”mörk materia” ger upphov till gravitation. Mäter man på ljus som sänts ut från avlägsna galaxer visar det sig att ljuset mot jorden böjs av mer än förväntat. Gravitationen från de galaxer som ljuset passerar under vägen är dock för liten för att förklara den uppmätta avböjningen. Därför menar astronomerna att det är den ”mörka materian” som ligger bakom den saknade gravitationen.
Liv i universum

Finns det liv i universum?

Frågan om det finns liv i rymden har intresserat astronomer i åratal. Det finns cirka 300 miljarder stjärnor i vår galax och många av dessa har planeter som kretsar runt dem, men förutsättningarna på planeterna måste vara rätt för att de ska uppstå liv. Flytande vatten är den viktigaste faktorn för att det ska uppstå liv. Men för att det ska finnas flytande vatten måste genomsnittstemperaturen ligga på mellan 0 och 100 grader beroende på trycket i atmosfären. Planetens avstånd till sin huvudstjärna får således inte vara för stort eller för litet, utan så att planeten hamnar i den så kallade beboeliga zonen. Atmosfären ska utöver det hålla kvar planetens värme så att det inte är för stor skillnad mellan dag- och nattemperatur. Bland toppkandidaterna för liv i universum finns Mars, Jupiters måne Europa samt Saturnus måne Enceladus