Varför betyder rött ljus stopp?

Varför är det just färgerna röd och grön som används i trafiksignaler? Är det en slump att det röda ljuset betyder stopp och det gröna kör?

Samling av ljussignaler
© Shutterstock

Röd är en färg som signalerar fara. Blod är till exempel rött, och i naturen använder bland annat insekter röda färger för att skrämma fiender. Rött var därför det självklara valet, då man började använda ljus att reglera trafiken med. Ett av de första trafikljusen sattes upp i England 1862, där en järnväg korsade en livligt trafikerad väg. Ljussignalen skulle varna fotgängare och korsande trafik, och den hade två färger: rött för stopp och vitt för fri väg. I London satte man 1868 upp en föregångare till det moderna trafikljuset, nämligen två gaslampor, som lyste omväxlande rött och grönt. Dessvärre exploderade en lampa, och en polisman dödades. Därför gick det många år, innan det åter kom ljussignaler på gatorna. Däremot började man tidigt använda signallampor på järnvägarna. I slutet av 1890-talet tillkom ännu en färg, då polisen i USA införde det gula ljuset, som varnar för att ljuset är på väg att skifta. I många år bestod de flesta amerikanska signaler dock av två skyltar, som det stod ”stop” och ”go” på, men de byttes efterhand ut mot rött och grönt ljus, och det systemet används nu i hela världen. Att grönt blev den färg som signalerar ”kör” beror sannolikt på att grönt är naturens färg, och att de gröna färgerna uppfattas som behagliga. Man kunde också ha valt blått, men ett fast blått ljus är mycket svårare att se på avstånd. De första trafikljusen var manuellt betjänade, men omkring 1920 dök de första automatiska anläggningarna upp. Idag finns det många trafikljus, som är så avancerade att perioderna med rött och grönt ljus hela tiden anpassas till den aktuella trafiken. Det sker genom att det från sensorer i vägbanan skickas signaler till trafikljusets styrenhet.