Ljudvågor avslöjar gömda ubåtar

En misstänkt rysk ubåt har eventuellt siktats i Stockholms skärgård. Sedan mellankrigstiden har ljud i form av sonar varit det mest effektiva vapnet till att lokalisera ubåtar i undervattensläge.

nb_u43 submarine

Försvaret letar nu i dagarna inte bara med ljus och lykta men även sofistikerade instrument efter en eventuell ubåt i farvattnen utanför Stockholm.

Medan modern radar, laser-radar och infraröda detektorer kan upptäcka fartyg på ytan, är ljudvågor fortfarande fartygens bästa vapen i jakten på ubåtar i undervattensläge.

Ubåtar har en unik akustisk profil

Experterna skiljer på två typer akustisk övervakning: Aktiv och passiv.

Den sistnämnda lyssnar efter de ljud som en ubåt alstrar t.ex. från motor, propeller och pumpar.

Varje typ av ubåt har sin egen akustiska profil, som erfarna sonaroperatörer kan känna igen. Ljuden fångas upp av speciella undervattensmikrofoner kallade hydrofoner.

Hydrofoner kan antingen släpas efter fartyg eller ubåtar – eller placeras på havsbotten i stora nätverk, vilket framförallt USA gjorde i stor utsträckning under kalla kriget.

Eko skvallrar om ubåtens färd

Den aktiva övervakningen omfattar sonarsystem som skickar ut en ljudpuls och lyssnar efter det eko som kastas tillbaka när ljudet träffar t.ex. en ubåt.

Moderna, avancerade sonarsystem kan beräkna inte bara avståndet till ubåten men också skilja på fartyg, fiskstim, valar etc.

Det forskas dessutom på att tillverka exakta "eko-profiler", så att sonaroperatören kan känna igen specifika ubåtstyper utifrån ekot.

Slutligen har den amerikanska flottan utvecklat en tredje övervakningstyp kallade sonarbojar som namnet antyder är bojar som kastas i havet från flygplan eller fartyg och både kan lyssna och skicka ut ljudpulser.