Hur håller man luften ren i ubåtar?

Syrehalten måste hållas uppe i en ubåt med mycket lite plats.

Submarine

Det finns flera utmaningar när det gäller att hålla luften ren i en ubåt, där många människor är samlade i en liten volym.

Människor förbrukar ju syre från luften och andas ut koldioxid och vatten. Att under längre tid andas in luft med bara ett par procent koldioxid ger förgiftningssymptom – kommer koncentrationen upp i fem procent, kan det orsaka medvetslöshet och kvävning. Därför måste syrenivån hållas uppe, medan halten av koldioxid skall hållas nere.

Vattnet skall också tas bort, då det bland annat förstör instrumenten. Slutligen kan damm och bakterier orsaka sjukdomar och obehag.

Damm och bakterier kan avlägsnas med luftfilter, som påminner om dem som man kan köpa till hemmet. Vattnet avlägsnas med avfuktare, som låter luft passera kylelement, där vattenångan kondenseras till vatten, som kan samlas upp. Slutligen kan koldioxid avlägsnas från luften med så kallade skrubbrar, som kemiskt binder koldioxid och andra gaser. Natriumhydroxid är till exempel utmärkt för att absorbera koldioxid.

I genomsnitt använder en människa 500–600 liter rent syre per dygn. Det kan förvaras ombord på flera sätt, av vilka tryckflaskor är det enklaste. De har dock nackdelen att de är tunga och skrymmande i förhållande till sitt syreinnehåll.

Syre kan även medföras i så kallade syrefacklor, som innehåller kemiskt bundet syre, till exempel i form av natriumklorat, som friger syre när det värms upp. Det är en platseffektiv lösning. På vissa ubåtar kan man själva alstra syre med elektrolys, genom vilken havsvatten spjälkas i väte och syre.