Shutterstock
grävmaskin, motor, väte

Tunga maskiner får en ny grön vätemotor

En ny miljövänlig motor kan ersätta dieselmotorn i tunga entreprenadmaskiner.

Nya elbilar strömmar ut från fabrikerna, men batterier och elmotorer kan inte alltid ersätta förbränningsmotorn. Nu lanserar det tyska företaget Deutz en helt ny vätemotor som ska göra grävmaskiner och annan tung utrustning grönare.

Vätgas används redan som drivmedel i ett litet antal personbilar. Där skickas vätet in i en bränslecell, som producerar el vilket driver bilens elmotorer.

Men bränsleceller är dyra och tekniskt komplicerade. Deutz vätgasmotor är istället en förbränningsmotor precis som bensin- och dieselmotorer och bygger därmed på en teknik som har testats, förfinats och optimerats i drygt 100 år.

Istället för att bränna fossilt bränsle i cylindrarna bränner motorn endast väte, och avgaserna är fria från växthusgaser.

Motor, väte, Deutz

Vätgasmotorn Deutz TCG 7.8 H2 påminner om en vanlig dieselmotor där bränslet istället för olja är miljövänligt väte.

© Deutz

Motorn har typbeteckningen TCG 7.8 H2, och initialt kommer den att användas för att driva stationär utrustning, som exempelvis pumpar, men en framtida modell ska användas i självgående maskiner.

Det finns redan grävmaskiner som drivs med batterier och elmotorer, men där innebär dessvärre eltekniken flera nackdelar.

En genomsnittlig personbil kör cirka 300 timmar om året, medan stora grävmaskiner vanligtvis arbetar skift i grustag och gruvor och når en drifttid på cirka 5 000 timmar per år.

Grävmaskiner kan vara i drift 5 000 timmar per år. En bil kör cirka 300 timmar per år.

Det motsvarar 14 timmar per dag varje dag året runt, och det är omöjligt att uppnå så lång drifttid med elmaskiner som också måste ladda batterierna.

Dessutom är batterier tunga. Den brittiska maskintillverkaren JCB, som även ligger i framkant i utvecklingen av vätgasmotorer, har beräknat att en 20-tons grävmaskin som går på el kommer att kräva ett batteripaket på åtta ton.

Denna extravikt kommer att innebära att samtliga lager, remmar och skarvar måste dimensioneras kraftigare, vilket i sin tur gör maskinen tyngre – och dyrare.

Batterier och mekaniska uppgraderingar gör en elektrisk grävmaskin ungefär dubbelt så dyr som en liknande dieseldriven grävmaskin, och bränsleceller är också betydligt dyrare. En maskin med vätgasmotor däremot är varken tyngre eller betydligt dyrare än dieselmodellen.

Vätet kan produceras genom kraftöverskott, exempelvis från vindkraftverk på natten. Deutz förväntar sig att den första tunga maskinen med den nya vätgasmotorn kommer ut på marknaden 2024.