Så mäts hästkrafter

Med hjälp av två roterande metallrullar, ett mätinstrument och en dator kan man räkna ut hur många hästkrafter en bilmotor har.

Bromsbänk mäter bilens hästkrafter

Två roterande metallrullar – en så kallad bromsbänk – mäter bilens hästkrafter.

© ALAMY/IMAGESELEC

Bilmotorers effekt mäts med hjälp av en så kallad bromsbänk – en apparat med två metallrullar där bilens drivande hjul placeras.

När hjulen snurrar runt roterar rullarna med samma hastighet.

Rotationen registreras av ett instrument – en så kallad dynamometer – som mäter hjulens vridmoment och antalet varv per minut.

En dator använder dessa data för att beräkna antalet hästkrafter med hjälp av en formel.

Familjebilen hamnar på efterkälken

Motorn i en familjebil har vanligtvis ungefär 150 hästkrafter, medan mindre stadsbilar har cirka 75 hästkrafter. Båda bleknar dock i jämförelse med Formel 1-bilar, vars motorer har upp emot 1 000 hästkrafter.

Skillnaden mellan familjebilen och Formel 1-racerbilen blir ännu större, eftersom racerbilar har många fler hästkrafter per kilo. För att familjebilen skulle vara lika snabb, skulle motorn behöva minst 1 800 hästkrafter.

En häst är starkare än en hästkraft

En hästkraft motsvarar cirka 736 watt – den effekt som krävs för att lyfta en massa på 75 kilo en meter lodrätt från jordytan på en sekund.

Trots måttenhetens namn motsvarar en hästkraft inte prestationsförmågan hos en häst. Djuret kan generera 2,5-10 hästkrafter.