AsiaDreamPhoto/Alamy/Imageselect
Köpenhamn buss trådlös kommunikation

Hur fungerar den gröna vågen?

På min bilresa till arbetet upplever jag ofta att ljuset slår om och blir grönt när jag närmar mig i flera korsningar i sträck. Hur fungerar en sådan grön våg?

En grön våg är en ljussignalsteknik som ger cyklister eller bilister grönt ljus i en rad trafikkorsningar i sträck.

En grön våg kan uppstå på flera sätt. Den första metoden har nästan 100 år på nacken och etablerades redan två år efter uppfinningen av ljusreglering i amerikanska Detroit 1920. Den fungerar genom en koordination av ljussignalerna längs en huvudled, exempelvis en större och trafikerad infartsväg till en stad.

Där anpassas ljussignalerna så att tiden mellan grönt ljus i två närliggande korsningar motsvarar körtiden för en bil eller en cykel.

Bussar ändrar rött till grönt

I storstäder kommunicerar ofta bussar trådlöst med trafiksignalerna, så att de växlar till grönt.

Buss trådlös kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Ljussignalen varslar om rött

Ljussignalerna i en trafikkorsning är kopplade till varandra och talar gemensamt om för den centrala trafikdatorn, kallad signalservern, när det är grönt och på väg att växla till rött.

Buss trådlös kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Bussen skickar positioner

På sin väg genom staden skickar bussar fortlöpande gps-data om position och hastighet till signalservern, som sammanställer alla data och skapar överblick över trafiksituationen.

Buss trådlös kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Dator garanterar grönt ljus

Den centrala trafikdatorn räknar framåt och uppskattar när bussen är framme vid nästa trafiksignal. Är bussen tillräckligt nära, fördröjer datorn det röda ljuset med upp till tio sekunder.

I dag varierar ofta fördröjningens längd under ett dygn och tar med trafiktäthet, exempelvis under rusningstrafik, i beräkningen.

I en del korsningar – ofta på vägar med begränsad trafik – uppfattar tryckkänsliga sensorer i körbanan när en bil närmar sig, så att trafikljusen fortlöpande anpassas efter trafiken och ändras till grönt när inte trafikanter är på väg att korsa bilens körriktning.

Intelligenta korsningar förstärker vågen

Under det senaste årtiondet har nya sensorer introducerats i ljusregleringen runt omkring i världen, exempelvis i Pittsburgh, USA, där den laserbaserade varianten av radar, kallad lidar (light detection and ranging), har installerats i trafikkorsningar.

Lidarsensorerna hämtar in data om bilarnas körmönster på vägarna, och artificiell intelligens använder dessa data till att justera ljussignalernas växlingar mellan rött och grönt ljus. På så sätt kan trafikljusen i korsningar anpassas efter extra trafik i samband med exempelvis konserter.

Trafiksensor vägkorsning
© NoTraffic