Shutterstock

Framtidens trafikljus ger dig grön våg hela vägen

Väntetider och föroreningar på vägarna ska reduceras markant med intelligenta ljuskorsningar, som med artificiell intelligens snabbt och miljövänligt dirigerar dig framåt i gröna vågor.

Bilisters väntetider vid röda trafikljus kostar varje år EU:s skattebetalare som dig drygt en biljon kronor.

Och medan du själv sitter i en korsning och väntar på grönt ljus med motorn på tomgång förorenar du upp emot 29 gånger mer än om du hade kört på en landsväg, visar trafikstudier.

Därför är glidande, gröna vågor i ljuskorsningar en riktigt bra investering, som tyska trafikforskare från Fraunhoferinstitutet vill lösa med artificiell intelligens.

En enda intelligent korsning ger 15 procents förbättring

I ett försök med ett trafikljus i den tyska staden Lemgo har forskarna installerat lasersensorer, kameror och programvara för bildigenkänning, så att de kan registrera antalet bilister, deras vägbanor och beräkna bilarnas genomsnittshastighet fram till korsningen.

Live-data och -bilder om trafiken matas in i tyskarnas artificiella intelligens i form av ett självlärande neuralt nätverk som fortlöpande bearbetar input och lika kontinuerligt anpassar det gröna ljuset efter de största trafikströmmarna.

Med programvarustyrningen har de tyska trafikforskarna hittills fått trafiken att flöda upp emot 15 procent effektivare innan det har kopplats ihop med fler ljuskorsningar.

"Vi förväntar oss ytterligare fem års forskning med prototyper, innan vi ser färdigutvecklad programvara från industritillverkare. Vi har redan inlett ett samarbete i flera andra tyska städer", berättar Florian Hufen från Fraunhofer IOSB-INA för Illustrerad Vetenskap.

Känner stadens puls

Fraunhofer-forskaren förklarar också att trafikljusprojektets artificiella intelligens kan tränas för olika ändamål.

I den tyska testkorsningen håller det neurala nätverket exempelvis just nu på att lära sig stadens trafikpuls dygnet runt, så att det gröna ljuset optimeras i förhållande till bilisternas beteende och inte som hittills via tidsinställningar.

"Belöningssystemet i den artificiella intelligensen kan också ändras så att vissa trafikanter prioriteras framför andra", säger Florian Hufen.

Det betyder exempelvis att en lastbil kan kännas igen av en kamera och få grönt ljus av den artificiella intelligensen för att undvika lastbilens hårda inbromsning och tunga acceleration.

Förutom Fraunhoferinstitutet deltar ett flertal företag i trafikljusprojektet, som ska hjälpa till att reducera partikelutsläppen från den europeiska trafiken, som står för cirka 20 procent av EU:s hela koldioxidutsläpp – eller drygt fem gånger så mycket som flygtrafiken innan coronapandemin bröt ut.

Liknande projekt med intelligenta ljuskorsningar förekommer också i USA, Asien och Australien, så att vi inom ett par åt kommer att kunna köra genom flera gröna korsningar.