Shutterstock
Valo-ohjattu risteys suojatie

Försök med "grön gubbe" i storstad räddar fotgängare

I London har det sjösatts flera initiativ för att rädda människoliv på gatorna – och de lönar sig framför för fotgängarna.

Ett flertal tekniska och jordnära trafikåtgärder i den engelska huvudstaden London har varit vinstgivande på flera fronter i ansträngningarna att ta bättre hand om stadens fotgängare.

Från att ha 1 350 döda eller kritiskt skadade fotgängare 2019 har siffran 2020 minskat till 868 fatala eller allvarliga olyckor. Siffrorna är dock påverkade av coronapandemin, eftersom betydligt färre bilister har haft foten på gaspedalen för att komma i tid till jobbet under de senaste två åren.

Inte desto mindre väntas det en minskning med cirka 65 procent dödsfall eller allvarliga olyckor med normal trafik under 2022, jämfört med för 15 år sedan.

Minskningen beror bland annat på introduktionen av grönt ljus för fotgängare som standard i 18 centrala trafikljuskorsningar.

Sensorer ökar säkerhet och sparar tid

De 18 trafikljuskorsningarna har utrustats med sensorer och de byter bara till rött ljus för fotgängare om en sensor registrerar bilister på väg mot övergångsstället.

Sedan skiftar ljuset till "grön gubbe" igen.

En nio månaders prövoperiod har visat att bilisterna överlag inte förlorar restid, medan de gående har 13 procents större chans att undvika olyckor på Londons gator, fyllda med turister, där bilarna kör på vänster sida.

Samtidigt har fotgängarna i försöket sparat totalt 1,3 timmar per dag vid ett genomsnittligt övergångsställe.

Nu tittar stadens trafikmyndighet, Transport for London (TfL), på möjligheterna att utöka sensortekniken till fler trafikljuskorsningar och engelska städer i samarbete med den brittiska regeringen.

Blomlådor, cykelvägar och stolpar räddar liv

Den nästan permanent gröna gubben vid övergångsställen är dock långt ifrån det enda initiativet som TfL har sjösatt, som drastiskt har förbättrat döds- och olycksstatistiken.

Under de senaste årtiondena har bland annat tung trafik tvingats ut ur staden och lätta bilister ha ålagts en trängselavgift i rusningstrafik, vilket totalt sett har reducerat antalet bilister och därmed risken för olyckor.

TfL har på senare år också anlagt 260 kilometer cykelvägar samt placerat ut blomlådor och avgränsande stolpar, som blockerar bilisternas möjligheter att köra på många mindre vägar.

Stadens borgmästare Sadiq Khan (Labour) ska 2024 dessutom sänka fartgränsen till drygt 30 kilometer i timmen på 220 kilometer av Londons gator, så att hastigheten på dessa sträckor inte nödvändigtvis är dödlig.

Inga döda i trafiken 2041

Sadiq Khan är också en av initiativtagarna till ett stort projekt kallat "Vision Zero" från 2018, i vilken visionen är inga döda och inga allvarliga olyckor i stadens trafik år 2041.

Förutom en toppsäker trafik för fotgängare, cyklister och bilister har projektet flera andra intressanta sidovinster som också kan förlänga människors liv.

Bland annat nämns koldioxidutsläppen som ska ha försvunnit helt tills dess, samtidigt som fler kommer att resa på ett aktivt eller hälsosamt sätt till fots eller på två hjul och luftföroreningarna ska ha reducerats drastiskt.

London anses i dag vara en av Englands mest luftförorenade städer, men huvudstadens många trafikinitiativ, i synnerhet mellan 2010 och 2020, har också satt tydliga spår i den tråkiga statistiken.

Därför har den folkvalda institutionen London Assembly uppskattat att stadens begränsade biltrafik med mindre luftföroreningar under samma period också inneburit fyra miljoner fler levnadsår.

Det motsvarar helt enkelt att knappt hälften av stadens nio miljoner invånare kommer att leva ett år längre, bland annat på grund av mindre bensin- och dieselavgaser.