Airbus A380

Vi skall satsa på större, lättare och bättre plan

Från 1990 till 2005 ökade utsläppen från flygplanen med 73 procent inom EU. Fortsätter utvecklingen, kommer flygtrafiken inom Europa om tio år att släppa ut 284 miljoner ton koldioxid årligen.

25 november 2009 av Ib Salomon

Det krävs naturligt nog massor av bränsle för att lyfta ett flygplan tio kilometer upp i luften, och flygning kommer därför alltid att vara en energikrävande transportform. Inte desto mindre finns det mycket vi kan göra för att minska bränsleförbrukningen.

Motorer har blivit effektivare

De effektivaste flygplanen förbrukar 3,5 liter bränsle för att transportera en person tio mil. Det är mycket, men det är ändå 60 procent mindre än för 40 år sedan, då man utvecklat effektivare motorer och flygplan med mindre luftmotstånd.

Denna utveckling kommer att fortsätta, och dessutom kommer flygtrafikens struktur att förändras. Små plan på korta sträckor kommer att utmanas av höghastighetståg, så många rutter kommer att läggas ned. Den brittiska regeringen tänker till exempel ersätta 1,9 miljoner årliga flygresor med höghastighetståg. På långa sträckor blir planen större, och det sänker energiförbrukningen per passagerare.

Så länge vi fortsätter att flyga förblir flygtrafiken dock en koldioxidsyndare. Nu tillverkas flygbränsle av olja. Det betyder att vi tar bränsle från jordens lager, och när det förbränns ökar vi atmosfärens koldioxidinnehåll. Så behöver det dock inte vara. Forskarna håller på att utveckla biobränslen till flygplan – det kommer inte att minska utsläppen, men det kommer att göra att den koldioxid som planen släpper ut har sitt ursprung i växter, som tagit upp koldioxid medan de växte. Facit blir då att atmosfärens innehåll av koldioxid inte påverkas.

Tre råd åt flyget

1. Undvik fuktig luft: Flygplanstrafik på hög höjd skapar ofta kondensstrimmor på himlen, så kallade contrails. De har en uppvärmande effekt, då de håller kvar värmen från jorden. Flygbolagen har börjat ta hänsyn till problemet, när man planerar ett flygplans rutt. Genom att undvika att flyga på höjder med hög luftfuktighet kan man förhindra att strimmorna uppstår.

2. Utnyttja luftrummet bättre: Flygplan måste ofta flyga omvägar, eftersom luftrummet traditionellt delats upp i ”burkar”. Europeiska plan flyger i snitt 50 kilometer längre än nödvändigt, men ett nytt system för övervakning av trafiken skall ändra på det. Det kommer att göra att utsläppen av koldioxid sjunker med 16 miljoner ton.

3. Ta dragaren på land: Flygplatser är stora, och flygplan fö

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: