Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Vi ska flyga på vatten och sopor

900 kilometer i timmen på havsvatten, alger och plastmuggar. Tack vare nya filter och reaktorer kan jetmotorer matas med ­bränsle gjort på avfall och luftföroreningar. Nu tar ingenjörerna nästa steg mot att göra flyget klimatneutralt.

Kol i luften ska ­driva jetmotorer

Koldioxid är en stor miljöbov som spär på klimatförändringarna.

Därför arbetar forskare runtom i världen med att utveckla tekniker som utvinner koldioxid ur luften.

Om det kan låta sig göras, varför då inte använda luftens koldioxid för att framställa flygbränsle i stället för att förbränna ytterligare fossila bränslen?

Luftens kol blir till bränsle

I en ny teknik används koldioxid utvunnen ur luft som råmaterial till flygbränsle. Tekniken ska testas på Rotterdams flygplats från år 2021.

Det schweiziska företaget Climeworks har nu utvecklat en filtreringsanläggning som utvinner koldioxid ur luften och samlar gasen i tankar, och det tyska företaget Sunfire har byggt en anläggning som omvandlar koldioxid och vattenånga till så kallad syntesgas, som kan raffineras till allt från diesel till träsprit och fossilfritt flygbränsle.

I filtreringsanläggningen leds luften genom ett filter som fångar koldioxidmolekylerna. När filtret är mättat med koldioxid försluts kammaren och värms upp till 100 grader.

Värmen frigör koldioxiden i filtret, varefter en vakuumpump suger in gasen i en tank.

Det här är en filtreringsanläggning med 18 enheter som utvinner koldioxid ur luften och pumpar ut ren luft på andra sidan. Den invigdes år 2017 i Hinwil i Schweiz.

© climeworks

Koldioxid från tanken blandas med vattenånga i en elektrolyscell, som fylls med koldioxid och vattenånga i ena sidan och vanlig luft i den andra.

De båda sidorna skiljs åt av ett membran som släpper igenom joner. Runt membranet finns en krets genom vilken elektroner kan passera.

När cellen strömsätts dras ”avgaser” i form av syre ut ur blandningen av koldioxid och vatten. Kvar blir kolmonoxid och vätgas.

Kolmonoxid och väte är syntesgas som kan raffineras till kolvätekedjor, som lämpar sig väl som bränsle.

Den nya tekniken ska testas på Rotterdams flygplats i Nederländerna, där Climeworks och Sunfire räknar med att installera en anläggning som ska framställa flygbränsle från år 2021.

Flygplan drivs av plastavfall

Livsmedelsförpackningar, blöjor, muggar och annat plastavfall hamnar varje dag på soptippar och förbränns i förorenande anläggningar.

Nu ska en grupp ingenjörer i England använda en halv miljon ton av dessa sopor för att framställa flygplansbränsle.

Företaget Altalto ska bygga en anläggning med sin nya teknik för att förvandla sopor till bränsle i Immingham.

Bränsleanläggning utvinner ­kolkedjor ur emballage

Hushållsavfall av plast, bland annat emballage, ska omvandlas till flygbränsle med hjälp av ånga och reaktorer.

Plastavfallet innehåller kol- och väteatomer som kan ­utvinnas genom att en ström av vattenånga och syre värmer upp soporna till temperaturer över 700 grader.

Gasen som soporna avger pumpas genom en reaktor, där metaller får gasen att reagera och delas upp i kol-, syre- och väteatomer.

De enskilda atomerna förenas i långa kolkedjor som kyls med vattenrör. Vid nedkylningen omvandlas gasen till en vätska.

Kedjorna är relativt långa, vilket innebär att deras kokpunkt är för hög för jetmotorer.

En ny anläggning som omvandlar sopor till flygbränsle ska byggas i Immingham i England.

© Altalto & shutterstock

Därför pumpas rent väte in i vätskan vid högt tryck, så att kedjorna delas upp och blir kortare.

Resultatet är en vätska som håller sig flytande vid de extremt kalla temperaturerna i höga luftlager där jetplan flyger, men samtidigt brinner så effektivt som möjligt.

Hittills har det varit för dyrt och för svårt att omvandla gas från sopor till flytande bränsle, men den nya anläggningen använder en reaktor som löser uppgiften snabbare och billigare, eftersom den består av flera mindre kanaler till de olika gaserna och kylvattnet.

Det nya bränsleanläggningen ska börja byggas från år 2021.

Solceller utvinner bränsle ur havsvatten

Koldioxid är inte bara ett klimat­problem i luften; även vatten tar upp kol.

Koncentrationen av koldioxid är faktiskt 125 gånger högre i vatten än i luft.

En internationell forskargrupp har nu kommit fram till hur man kan filtrera ut koldioxid ur havsvatten och sedan använda kolet för att framställa flygbränsle utan olja.

Forskare vill använda en flytande solcellsanläggning med en diameter på 100 meter för att utvinna flygbränsle ur havsvatten.

© NOVATON AG

Energin till processen ska komma från stora solcellsanläggningar med en diameter på 100 meter, så kallade solfarmar som flyter på öppet hav.

Solfarmarna utnyttjar tre olika tekniker. Först klyver elektrolysceller vattenmolekyler och bildar väte. Ett filter delar sedan upp havsvattnet i basiskt och surt vatten.

I det sura vattnet omvandlas koldioxid till gasbubblor, som i läsk, och kan samlas in. Slutligen leds vätet och koldioxiden genom en reaktor där ämnena reagerar och bildar metanol, som kan användas som bränsle.

Restprodukten är vanligt koldioxidfritt vatten som kan släppas ut i havet.

Olja från alger ska användas i jetmotorer

Genom fotosyntes omvandlar alger solljus till energi som lagras i lipider, ett slags fettämne.

Lipider består av bland annat fettsyror, som innehåller olja som kan användas vid framställning av flygbränsle.

Forskaren Swomitra Mohanty har varit med och utvecklat en ny teknik för att utvinna olja ur fettämnen i alger.

© Dan Hixson/University of Utah College of Engineering

En vanlig metod för utvinning av algers olja är att torka dem i en ugn, mala dem och blanda pulvret med metanol och kloroform. Metoden är dock väldigt energikrävande.

Nu har forskare vid University of Utah i USA uppfunnit en ny teknik

En ström av alger sprutas under högt tryck in i en kammare, där den möter en kraftig stråle av lösningsmedlet hexan.

I mötet mellan vätskorna slits algernas celler sönder, varefter lipiderna binder till hexanet.

Sedan kan lipiderna utvinnas i form av en svart, trögflytande olja som kan raffineras till flygbränsle.

Läs också:

Blackbird i luften
Flygplan

Så blev SR Blackbird världens snabbaste flygplan

10 minuter
Flygplan

Passagerarplan ska flyga i flock och spara in miljontals ton koldioxid

3 minuter
Flygplan

Plasmamotor kan leda till luftfart utan fossilt bränsle

3 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj