Illustration: Boom
Boom Overture

Världens snabbaste passagerarplan ska bryta ljudvallen med matavfall som bränsle

Snart befinner sig Concordes efterträdare i luften med en design som är lättare, snabbare och betydligt grönare än något annat höghastighetsflygplan någonsin.

Världens största flygbolag, American Airlines, har nyligen beställt 20 snabba och koldioxidfria Overture-flygplan för reguljärtrafik 2029.

Med en marschhastighet på drygt 2 000 kilometer i timmen förväntas Overture-planet bli världens snabbaste passagerarplan, detta trots att det ännu inte gjort sin jungfruresa.

I och med köpet kan American Airlines erbjuda sina kunder en restid mellan London och New York på bara 3,5 timmar – med på bränsle som helt består av mat- och jordbruksavfall.

Det skriver Overture-tillverkaren Boom Supersonic i ett pressmeddelande.

26 miljoner timmar av simuleringar

Efter 51 designoptimeringar och 26 miljoner timmars mjukvarusimuleringar samt fem tester i vindtunnlar är Overture-flygplanet klart för produktion 2024.

Planet har smeknamnet "Concordes barn", men släktskapet med världens hittills snabbaste passagerarplan har främst med hastigheten att göra.

Till skillnad från Concorde, som hade en toppfart på knappt 2 200 kilometer i timmen, fyra gånger högre bränsleförbrukning än jumbojeten och inte minst kom med ett öronbedövande ljud, är Overture byggd för höga hastigheter på så kallat SAF-bränsle utan lika mycket oljud.

SAF-bränsle är beteckningen på hållbart flygbränsle som bland annat består av utsäde, spannmål och matavfall i form av frityrolja och annat som kan driva Overture-planets fyra motorer.

Inbyggd brusreducering

Motorerna är byggda med symmetriaxlar, vilket gör att de har ett mycket effektivt luftintag, detta även vid höga hastigheter där ljudvallen bryts.

Ingenjörerna bakom Overture-planet har lyckats minska bullret, trots att det inte finns mycket att göra med fysikens lagar när hastigheten når över 1 225 kilometer i timmen.

Den symmetriska placeringen av motorerna på flygplanet gör det dock möjligt att minska trycket och därmed bullret från varje motor, precis som att Overture-farkosten är utrustad med brusreduceringssystem.

Dessutom kommer flygplanet när det väl befinner sig över land inte att överstiga hastigheter på en mach, vilket är den hastighet som anger skärningspunkten där ljudvallen bryts i ett öronbedövande ljud.

Flygplanet förväntas nå 1,7 mach, vilket är 1,7 gånger ljudets hastighet.

Inspirerad av måsar

Overture-flygplanet är, förutom sina hållbara och relativt tysta flygningar, byggt av ett kolmaterial som är mer motståndskraftigt vid högre temperaturer än traditionella flygplan som huvudsakligen tillverkas av aluminium.

Detta gör flygplanet lättare och också mindre bränsletungt för sin maximala sträcka på 6 800 kilometer, med en tankning med upp till 80 passagerare.

Lyftkraften säkerställs av en vingdesign där ingenjörerna inspirerats av måsar.

Boom Overture

Det kommer även finnas plats för lite lyx uppe i luften, enligt tillverkaren.

© Boom

Måsvingarna gör att luften fördelas jämnt runt flygplanet, vilket säkerställer bättre lyftförmåga och i sin tur minskar buller och bränsleförbrukning.

I motsats till den traditionella deltavingedesignen i exempelvis stridsflygplan kommer Overture även kunna manövrera i lägre hastigheter utan störande ljud.

Utöver höghastighetsflygplanet Overture har American Airlines även köpt 100 koldioxidfria flygplan med 19 säten av det svenska entreprenörsföretaget Heart Aerospace.

Planen förväntas sättas in i reguljärtrafik på kortare sträckor över USA under 2026.