Varför släcks ljuset i flygplanet vid start och landning?

Vid start och landning släcker man ljuset i flygplanskabinen. Varför?

Plane landing

Ljuset i kabinen dämpas strax före landning samt medan planet taxar ut till startbanan och tills det lyft.

Det görs av hänsyn till passagerarnas och kabinpersonalens mörkerseende. Måste ett flygplan evakueras, är varje sekund dyrbar, och tid får inte gå förlorad medan ögonen ställer om sig.

Passagerarna skall till exempel kunna se de lysande ränderna i golvet, när de skall ta sig ut. Läslamporna släcks inte, då de inte påverkar mörkerseendet.