Varför för stridsflygplan sådant oväsen?

Varför låter stridsflygplan så mycket mer än vanliga trafikflygplan? Om de lät mindre, skulle de väl vara svårare att upptäcka?

Stridsflygplan i luften
© Shutterstock

Militära stridsflygplan för väldigt mycket oväsen. Det beror på att deras jetmotorer, som är så kallade gasturbiner, har konstruerats för att ge så stor kraft som möjligt. I motorns brännkammare antänds en blandning av bränsle och luft under tryck. Det är huvudsakligen den här förbränningsformen som ger upphov till bullret. På så sätt liknar stridsflygplanets motorer vanliga passagerarflygplans, vilka som bekant också för en del oväsen. Stridsflygplanets motorer är emellertid utrustade med en extra anordning, en så kallad efterbrännkammare. Efterbrännkammaren är ett komplement till den vanliga förbränningen i motorns brännkammare. Med efterbrännkammaren förbränner motorn bränsle i utloppet. Det ger extra kraft, men orsakar samtidigt ett avsevärt buller. Motorns förbättrade prestanda kan vara avgö-rande i till exempel en luftstrid eller vid starter från hangarfartyg. I gengäld stiger bränsleförbrukningen betydligt, vilket gör att efterbrännkammaren bara används under korta perioder. Ett F-16-plan gör exempelvis av med 500 kilo extra bränsle i minuten, när det använder efterbrännkammaren. Om stridsplanen gjordes tystare skulle mycket motorkraft gå förlorad vid ljuddämpningen; buller och motorkraft hänger nämligen ihop. Bullret är faktiskt inte något militärt problem. Stridsflygplan flyger nämligen snabbare än ljudet, så de kommer fram till målet utan att höras och upptäcks inte, förrän de har flugit förbi. Det är dock inte ljudet som röjer planet utan radar, som kan upptäcka planet på tiotals mils avstånd. Därför lägger flygplanstillver-karna ner betydligt mycket mer möda på att göra stridsflygplanen osynliga för radar än ljudlösa.