Så startas en jetmotor

Passagerarflygplans drivs framåt av de stora jetmotorerna som sitter under vingarna. Men motorerna kan inte starta på egen hand, därför får de en hjälpande knuff av en liten motor längst bak på flygplanet.

De stora jetmotorerna som sitter under vingarna på passagerarflygplan kan inte starta utan hjälp från en tredje motor som sitter längst bak i flygplanet.

© Shutterstock

Vanliga passagerarplan har två jetmotorer – en under vardera vinge.

Under flygning suger motorerna in luft framtill och trycker ut komprimerad luft baktill.

Motorerna kan dock inte få planet att lyfta från jorden utan hjälp av en tredje motor – APU – längst bak i planet.