Så ändrar flygplan riktning i luften

Skevroder, höjdroder, klaffar och spoilrar. Ett flygplan har många styranordningar som alla påverkar flygets riktning i luften genom att flytta runt på lyftkraften.

Akrobatflygplan är en särskild typ av flygplan som är byggda speciellt för att vara mycket manöverdugliga.

© SHUTTERSTOCK

Ett flygplan håller sig svävande tack vare en lyftkraft som skapas av vingarnas rörelse genom luften.

Vingens profil är utformad på ett sådant sätt att luften rör sig snabbare längs översidan än längs undersidan.

Under vingen är trycket därför högre än över densamma, och luften påverkar därmed vingen med en uppåtriktad kraft.

I en ny typ av vinge går klaffarna i ett med resten av vingprofilen och kan styras mycket exakt.

© FLEXSYS

Styranordningar flyttar runt lyftkraften

Ju snabbare flygplanet rör sig genom luften, desto större är lyftkraften på vingarna. Planet lyfter från marken när lyftkraften blir tillräckligt stor för att bära flygplanets vikt. Flygplanets styrytor justerar och flyttar runt lyftkraften på vingarna.

Bland de viktigaste är de två skevrodren som styr planets vridning runt dess längdaxel.

När piloten vrider ratten åt höger vinklas höger skevroder uppåt, vilket minskar lyftkraften på den högra vingen, medan den vänstra vinklas nedåt och ökar lyftkraften. Planet får större tryck uppåt på vänster vinge och lutar åt höger.

Så fungerar flygplanets olika roder