Airbus

Nu ska passagerarplan flyga i flock

Inspirerade av flyttfåglar ska flygplanstillverkaren Airbus nu utveckla ett system, i vilket passagerarplan flyger i V-formation. Målet är att spara in flera ton bränsle per flygning.

När gäss flyger söderut har oftast en resa på tusentals kilometer framför sig. Turen gör de i samlad flock – inte enbart för sällskaps skull, utan för att spara energi.

Deras karaktäristiska V-formation innebär att varje fågel får ett gratis lyft av de luftvirvlar som bildas av vingarna på fågeln framför dem. Samma effekt ska flygplanstillverkaren Airbus nu använda sig av för passagerarplan på långa distanser.

Med hjälp av datoranimationer har forskare hos Airbus studerat de virvlar som gäss använder sig av för att få ett extra lyft. Nu ska de använda samma effekt med flygplan.

© Airbus

Företaget arbetar på ett nytt koncept under namnet "fello’fly", som ska göra det möjligt att samla passagerarplan i V-formationer, så att de sparar in 5–10 procent bränsle, vilket exempelvis uppgår till flera ton under en enkel resa över Atlanten.

Planens avstånd blir 15 gånger mindre

I dag regleras flygtrafiken så att det är säkerhetsskäl är ett avstånd på 55-90 kilometer mellan flygplanen över oceanerna. Om de ska dra nytta av varandras luftvirvlar måste avståndet minskas ända ned till tre kilometer. Airbus anser trots det att det kan utföras på ett ansvarsfullt sätt.

© Ken Ikeda Madsen & Shutterstock

Flygplan surfar på slipströmmen

Det koncept som "fello’fly" använder är att luftvirvlar från ett flygplan framför ger gratis lyftkraft till flygplanet bakom.

Ledarflygplanet skapar virvlar

Vingspetsarna på det främsta flygplanet i en formation skapar virvlar som hänger kvar i luften.

Följflygplan lägger sig i position

Nästa flygplan i formationen lägger sig tre kilometer bakom ledarflygplanet, innan det närmar sig virveln från sidan.

Virvlarna ger lyftkraft

I rätt position får följplanet lyftkraft från virveln, samtidigt som det själv skapar virvlar till nästa plan.

Tanken är att två flygplan med fördel kan följas åt för att sedan träffas på en viss plats som definieras av flygledare på marken. Flygplanen håller sig på ett lodrätt avstånd på 1000 fot (305 meter), så att det inte är någon risk för kollision.

Därefter säkerställer följplanet att det ligger tre kilometer bakom ledarplanet och håller samma hastighet, innan piloten manövrerar det åt sidan och upp i den luftvirvel som ger gratis lyftkraft.

VIDEO: Se Airbus presentation av "fello’fly"

Airbus har 2020 genomfört inledande försök, i vilka två A350-passagerarplan deltog. År 2021 ska nya försök inkludera fler flygplan i samma formation. Det ska ske i samarbete med det franska flygbolaget French bee och skandinaviska SAS.

Airbus har räknat ut att det kommer att reducera utsläppen av koldioxid med 3–4 miljoner ton om året, om konceptets potential utnyttjas till fullo.