När inträffar det flest flygolyckor?

Är det sant att de flesta flygolyckor sker vid landning? Hur farligt är det att flyga?

Kraschat flygplan mot röd bakgrund
© Shutterstock

Flygolyckor väcker alltid stor uppmärksamhet, men rent statistiskt är de väldigt sällsynta. Antalet omkomna har under de senaste tio åren legat på cirka 1300 om året, fast med stora variationer. År 1996 var siffran sålunda uppe i 2234, medan det 1997 ”bara” var 707 omkomna. Terrorattacken på USA i september förra året innebar att 266 omkomna fogades till statistiken för 2001, så antalet döda nådde 1150. Antalet omkomna skall ses i förhållande till att långt över en miljard människor transporteras med flygplan under ett år, och eftersom flygtrafiken – bortsett från tillbakagången efter den 11 september – har varit konstant stigande i flera år, har den relativa säkerheten blivit allt bättre. På 15 år har lufttrafiken sålunda fördubblats, utan att antalet omkomna för den skull ökat. Olyckorna inträffar nästan aldrig, när planet befinner sig högt uppe i luften. Det är under starten, stigningen, inflygningen och landningen som cirka 80 procent av olyckorna sker. Statistiskt sett är landningen lite farligare än starten. Att dessa faser är farligast beror på att piloten har kort tid på sig att reagera, om det uppstår ett tekniskt fel eller en oväntad situation. Det hände till exempel, när ett SAS-plan i oktober förra året kolliderade med ett litet plan på startbanan i Milano, när SAS-planet skulle lyfta.