Landar alla plan i dag med autopilot?

Är det normalt att ett flygplan landar med autopilot?

Airplane landing on a runway

De flesta flygplan landar i dag med autopiloten påslagen, men piloten är inte satt ur spel. Han kan när som helst ta över kontrollen och gör det i de flesta fall också när planet är nära landningsbanan. På så sätt har piloten full kontroll över planet, om det till exempel sker något oförutsett, så att landningen måste avbrytas.

Inflygning med instrument – som piloter fördrar att kalla manövern – börjar 16 kilometer från flygplatsen. Där fångar flygplanets radiomottagare upp två radiostrålar från flygplatsens ILS-system (Instrument Landing System). Den ena strålen kommer från en sändare i bortre änden av landningsbanan och styr in planet på rätt kurs, så att det landar på mittlinjen. Den andra strålen kommer från en sändare i landningsbanans början och visar den glidvinkel som planet skall följa för att träffa banans början. I planet ses de båda radiosignalerna som ett trådkors och ett flygplan.

Autopiloten ser till att hålla kursen, så att planet ligger på trådkorset, medan piloten övervakar att landningen går väl. Flygplan kan landa helt automatiskt, om både plan och flygplats har rätt utrustning.