Kina återlanserar dubbeldäckat flygplan

Flygplan med vingar över varandra känns igen från flygplanshistoriens barndom, men har i stort sett inte synts till sedan 1930-talet. Men nu ska kineserna återuppliva flygplan med vingar i flera lager för att uppnå extrema hastigheter.

© Science China Press

Kinesiska flygplanskonstruktörer ska relansera det dubbeldäckade flygplanet i en överljudsversion som ska transportera passagerare i upp till 6000 km/h. Det motsvarar fem gånger ljudets hastighet.

Än så länge har man med goda resultat testat en modell i en vindtunnel. Där utsattes planet för en belastning som motsvarar att det flög i 8600 km/h, vilket är mer än sju gånger ljudets hastighet.

Extra vinge ger bättre lyftkraft

Dubbeldäckade flygplan är kända från flyghistoriens barndom men har i stort sett inte förekommit sedan 1930-talet. Den nya kinesiska versionen påminner dock inte om någonting från den tiden. De båda vinguppsättningarna åtskiljer sig markant.

Det nedersta paret sträcker sig framåt och liknar två armar medan det övre vingparet liknar en drake monterad på ryggen av planet.

Enligt konstruktionsteamet, som leds av forskaren Cui Kai, ger de båda vingparen bättre bränsleeko­nomi och lyftkraft så att planet kan frakta mer gods eller fler passagerare än tidigare överljudsplan.

Tills vidare kallar konstruktörerna planet för “I-plane” eftersom det vid dykning mot marken kastar en I-formad skugga.

Om I-plane byggs i samma storlek som en Boeing 737 kan det ta fem ton gods eller 50 passagerare. En Boeing 737 fraktar 20 ton gods eller 200 passagerare men gör i gengäld bara 800 km/h.

Från Beijing till New York på två timmar

Om den nya visionen förverkligas kan man se fram emot att flyga från Beijing till New York på bara två timmar. I dag tar samma resa 14 timmar.