Airbus Beluga

Hur flyger ett flygplan?

Vingarna är avgörande när ett flygplan ska trotsa gravitationen och lämna jordens yta för ett tag. De skapar tryckskillnader som håller flygplanet uppe.

När de står där på marken kan det nästan verka som en omöjlig uppgift för stora flygplan att komma upp i luften. Bara tanken på att de tunga maskinerna ska kunna trotsa gravitationen och lyfta är lätt att skaka på huvudet åt.

Men imponerande nog kör flygplanen iväg längs landningsbanan, accelererar och lyfter därefter från jordens yta. Väl i luften manövreras de skickligt och elegant.

Flera faktorer spelar in för att flygplan ska komma upp i luften. Bland annat framdrift och luftmotstånd, som får flygplanet att röra sig horisontellt framåt. Drivkraften skapas i flygplanets motorer, både när det gäller jetflygplan och propellerplan.

VIDEO - Se hur flygplansvingar fungerar här:

Video

Vingarna på ett flygplan skapar tryckskillnader

Men planen ska även stiga uppåt och hålla sig kvar i luften. Den delen av arbetet styrs av flygplanets vingar, som ändrar förhållandena för lufttrycket.

Vingarna är utformade på ett sådant sätt så att luften över vingen rör sig snabbare i den motsatta riktningen av planet än vad luften under vingarna gör.

Enligt Bernoullis princip är lufttrycket lägre ju snabbare luften rör sig. Därför skapas ett lågt tryck över vingen och ett högt tryck under vingen.

Trycket pressar upp flygplanet

Det högre trycket under vingen gör att flygplanet "pressas" uppåt mot det lägre trycket på så sätt håller flygplanet sig i luften. Vingarnas vinkel kan korrigeras så att de skapar förändringar i trycket och får flygplanet att stiga eller sjunka.

På propellerplan fungerar propellrarna på samma sätt. Rotorbladen är utformade så att de genom rörelse skapar ett undertryck framför flygplanet som pressas framåt av det högre trycket bak.

Många myter om flygplan

I flygvärlden figurerar det ett stort antal myter. Bland annat att ett hål i ett fönster gör att flygplanet störtar, att toaletterna töms i luften och att blixtar är livsfarliga för flygplan. Få koll på vad som är fakta här: