United Airlines
United, hållbart, flygbränsle

Hållbar milstolpe: Flygplansmotor i passagerarplan drivs med 100 procent biobränsle

United Airlines är det första flygbolaget i luftfartens historia som flyger ett passagerarplan, i vilket ena motorn drivs med 100 procent hållbart flygbränsle.

En vanlig reguljärflygning från Chicago till Washington, D.C., i USA, har gått till historien. Flygplanet, en Boeing 737 MAX 8 med drygt 100 passagerare ombord, tillryggalade de 979 kilometerna med 100 procent hållbart flygbränsle i den ena motorn.

Enligt United Airlines släpper hållbart bränsle ut upp till 80 procent mindre mängd växthusgaser än vanligt flygbränsle.

Biobränsle för flygplan kan tillverkas av flera olika saker – i det här fallet av fetter och matoljor.

Anledningen till att flygplanet enbart hade biobränsle i den ena motorn är att denna typ av bränsle fortfarande används i experimentsyfte av säkerhetsskäl. Det fanns 1 893 liter biobränsle i den ena motorn och 1 893 liter konventionellt bränsle i den andra.

Genom en testflygning utan passagerare i oktober 2021 visade United Airlines att hållbart bränsle har exakt samma prestanda som vanligt flygbränsle.

Milstolpen för denna flygning är att flygsektorn nu värderar den nya typen av bränsle som tillräckligt säker för en reguljär flygning med passagerare ombord.