Varför är flygresor västerut långsammare än österut?

Jag har nyligen varit i Thailand, och det känns som om flygresan hem gick mycket långsammare än resan dit. Vad beror det på?

© Shutterstock

Flygtiden österut är ofta kortare än västerut, eftersom piloten kan dra nytta av de så kallade jetströmmarna som ger planet medvind.

Jetströmmarna vrider sig österut runt jorden i fyra bälten, två på varje halvklot. Vindhastigheten i strömmarna svänger mellan 100 och 400 km/h.

Om resan från Europa till Thailand går via Mellanöstern, kan piloten försöka fånga upp norra halvklotets båda jetströmmar på vägen.

Jetströmmar ger flygplan på väg österut medvind

Både norra och södra halvklotet har två jetströmmar, som flygplan kan dra nytta av på väg österut.

Shutterstock

1. Polarjetström används flitigt

Flygplan från Europa mot Mellanöstern kan fånga upp den polarjetström som ligger omkring 60 grader norr om ekvatorn på åtta till tio kilometers höjd. Polarjetströmmen används av flygplan från Nordamerika till Europa.

Shutterstock

2. Subtropisk jetström ligger högt

Från Mellanöstern till exempelvis Thailand kan flygplan försöka fånga upp den subtropiska jetström, som ligger cirka 30 grader norr om ekvatorn. Men flygplanet måste flyga högt, eftersom jetströmmen ligger på 12-16 kilometers höjd.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Medvinden österut har stor betydelse för restiden, inte minst polarjetströmmen.

År 2020 sparade en Boe­ing 747 in två timmar av den normala restiden från New York till London, tack vare att vindhastigheten i polarjetströmmen var ovanligt hög.

© Shutterstock

Resan tog bara fyra timmar och 56 minuter, vilket är rekordet för ett passagerarplan på färdrutten – om vi räknar bort Concorden, som inte längre är i drift. Concorden flög med överljudshastighet och kunde tillryggalägga sträckan på mindre än tre timmar.

På färden över Atlanten kom Boe­ingplanet upp i en hastighet på 1 328 km/h, vilket är snabbare än ljudets hastighet.

Det betyder dock inte att flygplanet bröt igenom ljudvallen. Hastigheten mättes upp i förhållande till landbacken och inte i förhållande till den omgivande luften, som ju rörde sig åt samma håll som flygplanet.