Framtidens passagerarflygplan blir dubbelt så snabba

Nasa har nått en milstolpe i sina försök att utveckla tysta passagerarflygplan som rör sig snabbare än ljudet.

Överljudsflygplan

QueSST är Nasas första försök att konstruera ett flygplan som kan bryta ljudvallen utan de karakteristiska smällarna från tryckvågorna. Det kommer att kunna gynna vanliga passagerare som når sin destination betydligt snabbare.

© NASA / Lockheed Martin

Som en påslagen motorsåg som befinner sig en meter från ditt ansikte. Så mycket låter ett överljudsflygplan - det vill säga ett flygplan som flyger snabbar än ljudet rör sig. Ljudet kommer från de tryckvågor som uppstår när flyget bryter ljudvallen.

Även om ingenjörer har byggt överljudsflygplan för passagerartransporter tidigare har dessa tagits ut ur drift eftersom de helt enkelt har bullrat för mycket när de flyger över land.

Nu har ingenjörerna på Nasa dock bevisat att de har utvecklat en design för ett tyst överljudsplan. Det innebär att du i framtiden kommer att kunna halvera den tid som du spenderar i luften när du reser.

Mjuka dunsar i stället för höga smällar

Nasa har just avslutat en serie tester i en vindtunnel med sitt flygplanskoncept Quiet Supersonic Transport (QueSST). Försöken visar att det kan gå att få de högljudda smällarna – som överljudsplan är ökända för – att förvandlas till mjuka "dunsar" som skickas uppåt i stället för ned mot land.

På så sätt kan ljudnivån minskas med en tredjedel från 105 PLdb till 70 PLdb – eller motsvarande hur vi uppfattar ljudnivån av en motorsåg i förhållande till ett (någorlunda högt) samtal.

Dubbelt så snabbt

När flygplanen inte bullrar lika mycket längre kan man öka hastigheten. Och även om det är först 2018 som Nasa börjar tillverka det stora, tysta överljudsflygplanet för kommersiellt bruk (som kallas X-plane), så ger ett annat mindre överljudsflygplan en indikation om vad som kommer att vara möjligt.

Flygplanet, som utvecklats av företaget Boom, ska frakta sina passagerare i en hastighet av 2 300 kilometer i timmen, det vill säga dubbelt så snabbt som ljudets hastighet.