Shutterstock

Einstein guidar: Så går du ombord på ett flygplan snabbast

Teorin bakom Einsteins rumtid har nu hjälpt fysiker att ta reda på vem som ska gå ombord på ett flygplan först.

Det kommer kanske lite som en överraskning men under flera år har fysiker funderat över hur flygbolag får ombord sina passagerare snabbast.

Nu har en grupp fysiker kommit fram till att det snabbaste sättet är att låta de långsamma passagerarna gå ombord först.

Passagerare som går ombord är i rörelse till dess att de kommer fram till sin plats eller tills de blockeras av andra passagerare som blockerar mittgången.

En passagerares förmåga att försena andra passagerare är därför beroende av deras position i kön och den plats de tilldelats på flygplanet.

Flygplanet ska fyllas i vågor

År 2011 visade forskare att flygplan uppnår optimal ombordstigning om passagerarna släpps ombord i vågor. Passagerare som sitter nära varandra bör vara åtskilda i kön och gå ombord i var sin "våg".

En våg skulle exempelvis kunna består av passagerare vars säten är avskilda med ett visst antal rader. Ett annat exempel skulle kunna vara att ta ombord de passagerare som sitter vid fönstret först. Därefter den mittersta platsen och till sist platsen vid mittgången. Nyckeln är att få flest möjliga antal passagerare att sätta sig samtidigt.

LÄS OCKSÅ: 8 uppfinningar du kan tacka Einstein för

En annan grupp forskare har nu valt att analysera problemet genom att använda samma geometri som beskriver rumtiden i Einsteins speciella relativitetsteori.

relativitetsteori
©

Einsteins rumtid är universums fjärde dimension

Enligt Einsteins rumtid kan två händelser vara åtskilda av antingen rum eller tid, men inte av bägge parametrar samtidigt.

Alltså:

Om två passagerare är åtskilda av tid:

  • När två passagerare står nära varandra i kön men sitter långt ifrån varandra i flygplanet är sannolikheten större för att det uppstår en tidsmässig skillnad.
  • Effekten på ombordstigningen: Den tidsmässiga skillnaden betraktas som att den ena passageraren blockerar den andra för att denne ska hitta fram till sin plats.

Om två passagerare är åtskilda av rum:

  • När två passagerare sitter nära varandra i flygplanet med står långt ifrån varandra i kön kommer det inte att uppstå någon tidsmässig skillnad, istället uppstår en rumslig skillnad.
  • Effekten på ombordstigningen: Eftersom passagerarnas placering i kön är optimal i förhållande till deras placering i flygplanet är de rumsligt åtskilda och kan därför sätta sig ned samtidigt.

Låt de långsammaste passagerarna gå på flygplanet först

Flygbolag har försökt sig på ett antal olika metoder i hopp om att optimera tiden för ombordstigning. ETt sätt är att låta de snabbaste passagerarna gå ombord först, fylla flygplanet bakifrån först eller helt slumpmässig ombordstigning.

De nya forskningsresultaten visar att vågmetoden fortfarande är den snabbaste. Men forskarna visar dessutom att det går upp emot 28 procent snabbare att låta långsamma passagerare gå ombord först.

Långsamma passagerare, som föräldrar med småbarn eller de som har svårt att gå, behöver mer tid för att placera sitt bagage och sätta sig ned. Att låta snabbare passagerare gå ombord samtidigt som de långsamma hittar sina platser optimerar ombordstigningen.

Resultaten visar att tre till fyra snabba passagerare kan hinna hitta sin plats innan en långsam passagerare har satt sig längst bak i flygplanet.