Video: Fartyget som motstår vågor

Ett fartyg seglar lugnt och stabilt genom höga vågor. Se här hur det går till.

Ship on ocean

Läs mer: Norska forskares kamp mot vågorna

Läs artikeln "Farväl till sjösjukan" och lär dig om de norska forskarnas arbete med att utveckla ett fartyg som ligger stilla i storm. Artikeln är från Illustrerad Vetenskap 5/2014. Som prenumerant på Illustrerad Vetenskap kan du läsa artikeln här genom att klicka på knappen nedan.

Fartyget ligger stilla trots vågor och sjögång

2015 seglar ett fartyg ut på Nordsjön. Trots vågor och sjögång ligger fartyget helt stabilt och opåverkat. Medan vågorna bankar mot dess skrov ligger fartyget helt still.

Tekniken kallas U-tank och norska forskare arbetar med den just nu. De har testat den på ett litet modellfartyg vilket du kan se i videoklippet nedan.

U-formad tank

En U-tank är en vattentank formad som ett U som är byggd in längs sidorna av ett fartygs skrov. Om en våg till exempel träffar skrovets högra sida mäts det av fartygets sensorer som är kopplade till U-tanken.

Fjärrstyrda ventiler blåser omedelbart in luft i den vänstra sidan av U-tanken så vattennivån höjer sig i tankens högra sida. På det sättet uppvägs påverkan från vågen med motverkande kraft på motsvarande sida i U-tanken.

I videon ser man därför också hur vattennivån höjer och sänker sig i U-tanken, beroende på vilken sida vågorna kommer ifrån.