oceanbirdwallenius.com

Världens största segelfartyg får flygplansvingar

De stora dieseldrivna fraktfartygen utmanas nu av en miljövänlig konkurrent. Svenska skeppsbyggare ska sjösätta ett 200 meter långt vinddrivet fartyg 2024.

Efter 100 år med kol och diesel som dominerande drivmedel i världens fraktfartyg återkommer nu segelfartyget i en ny form. Svenska ingenjörer är i färd med att utveckla världens största segelfartyg enligt ett nytt koncept, med fem enorma flygplansvingar i stället för segel.

Fartyget ska sjösättas redan 2024 under namnet Oceanbird, och dess uppgift blir inledningsvis att frakta bilar över Atlanten. I dag sker det med cirka 450 fartyg som tillsammans förbrukar 40 ton diesel om dagen.

200 meter långa Oceanbird blir världens största vinddrivna fartyg när det sjösätts 2024.

© oceanbirdwallenius.com

Det kommer att ta Oceanbird tolv dagar att korsa Atlanten, vilket är längre tid än det tar dieseldrivna fartyg. I gengäld minskas utsläppet av växthusgaser med 90 procent, jämfört med ett dieselfartyg av motsvarande storlek.

7000 bilar åt gången ska segelfartyget Oceanbird kunna frakta över Atlanten. I god vind tar resan tolv dagar.

Det vinddrivna fartyget blir 32 000 ton tungt, 200 meter långt och 40 meter brett, och de speciella seglen konstrueras som teleskopstänger, som kan skjutas upp och ned.

Seglen sänks under broar

I full höjd når seglen 80 meter över fartygets däck och 100 meter över havsytan. När seglen sänks till den lägsta positionen är fartygets totala höjd bara 45 meter. Den låga positionen är fartygets sätt att minska vindtrycket i hårt väder, och den gör det samtidigt möjligt att segla under broar.

Seglen på fartyget Oceanbird är utformade som flygplansvingar. De kan skjutas upp och ned som teleskopstänger, så att de sträcker sig från 45 till 100 meter över havsytan.

© oceanbirdwallenius.com

Företaget Wallenius Marine, konsultföretaget SSPA och KTH Royal Institute of Technology i Stockholm ligger bakom fartygsprojektet.

Enligt Wallenius Marine är den största utmaningen att få fartygets skrov och segel att fungera som en aerodynamisk helhet, som ger högsta möjliga hastighet.

VIDEO: Se fartygets segel i funktion

Video

Seglen ska byggas av stål och kompositmaterial, och de ska kunna vridas 360 grader runt sin axel, så att de alltid utnyttjar vinden optimalt. Topphastigheten blir 10 knop eller cirka 19 km/h.

Fartyget kommer att utrustas med en reservmotor, som eventuellt ska drivas med batterier. Den ska bara användas när fartyget manövrerar i smala farvatten, samt in och ut ur hamnar.