Varför kan man se ett fartygs kölvatten så långt efter fartyget?

Den strimma som ett fartygs kölvatten bildar, tar ofta väldigt lång tid på sig för att försvinna. Vad är anledningen till det?

Kölvatten efter fartyg i horisonten
© Shutterstock

Vatten är mycket lättflytande i förhållande till andra vätskor. Man säger också att den inre friktionen är mycket liten. Därför kommer de virvlar som ett fartyg åstadkommer i vattnet att synas mycket länge, innan de försvinner. Man förstår kanske principen bäst, om man tänker sig hur det är att röra runt i en hink med målarfärg, jämfört med i en hink med vatten. När man rör i målarfärgen för att göra den färdig att användas, märker man tydligt att friktionen och motståndet är stort. Pinnen man rör med är tung att dra runt. När man är färdig och drar upp pinnen, stannar rörelsen i målarfärgen upp nästan meddetsamma. Detta beror på att mycket av den energi man tillfört vid omrörningen på grund av friktionen har omvandlats till värme. Gör man samma experiment med vatten i hinken är det betydligt lättare att röra runt. Eftersom friktionen i vatten är mycket liten, omvandlas nämligen den största delen av den energi man tillför direkt till rörelseenergi i vattnet. När man drar upp pinnen, tar det också mycket längre tid, innan rörelsen i vattnet avstannar, det vill säga innan rörelseenergin omvandlats till värme. Svallvågorna efter en båt uppstår enligt precis samma princip som när man rör i hinken. Virvlarna i vattnet bildas först och främst av båtens propeller, men skrovets rörelse genom vattnet bidrar också. Därför lämnar även en segelbåt tydliga svallvågor efter sig. Kölvattnet blir dessutom extra tydligt, eftersom vattnet skummar. Detta beror dels på att fartyget drar ned luft i vattnet och dels på att vågorna bryts runt skrovet.