Vad innebar en kölhalning?

Kölhalning var en ganska våldsam maritim bestraffning för meniga besättningsmedlemmar i europeiska örlogsflottor på 1600-talet. Bunden till händer och fötter och fäst i ett rep kastades den dömde ut från skeppssidan och drogs under.

© Shutterstock

Kölhalning var en ganska våldsam maritim bestraffning för meniga besättningsmedlemmar i europeiska örlogsflottor på 1600-talet. Bunden till händer och fötter och fäst i ett rep kastades den dömde ut från skeppssidan och drogs under fartygskölen en eller flera gånger – oftast från reling till reling, men på mindre fartyg även från akter till stäv.

Normalt hade vikter bundits vid fötterna för att hålla offret någorlunda borta från skrovet, för halades repet för snabbt, fick syndaren ofta svåra skrapsår och skador av fartygsbottnens vassa påväxter. I värsta fall riskerade han till och med att få armar, ben eller huvudet avslitet. Skedde kölhalningen tvärtom inte tillräckligt snabbt, drunknade den straffade.

Straffet gavs för allvarliga brott mot fartygets regler för uppförande och avskaffades officiellt först 1853.