Hur kan mansegla mot vinden?

Fågelperspektiv på containerfartyg
© Shutterstock

Det går inte att segla direkt mot vinden. När man befinner sig precis i ”vindögat”, fladdrar seglen och båten stannar. Som varje seglare dock vet går det att kryssa mot vinden. Den optimala positionen är 30–45 grader i förhållande till vindriktningen, där båten ligger i ett läge så att seglen bara precis inte fladdrar. Här kommer båten att röra sig framåt för att vinden påverkar seglet med en kraft som både har en sidriktad och en framåtriktad komponent i förhållande till båtens riktning. Den sidriktade komponenten, som är den största, neutraliseras delvis av den kraft med vilken vattnet påverkar båtens köl. Därför rör sig båten inte för mycket åt sidan. Så länge den framåtriktade kraften kan övervinna motståndet från vattnet, rör sig båten framåt, och genom att ändra riktning ofta genom att vrida seglet kan man få båten att nå sitt mål.