CFC
fartyg, norge, autonom

Historisk sjösättning: Självseglande containerfartyg drivs med el

Inga koldioxidutsläpp och snart ingen besättningen heller – ett nytt norskt containerfartyg visar vägen till framtidens havstransport.

Det 80 meter långa fartyget Yara Birkeland är eldrivet och tekniskt utrustat att segla utan besättning i framtiden. Detta kan öka säkerheten i de trafikerade farvattnen, där många olyckor beror på mänskliga misstag.

Fartyget kan frakta upp emot 3200 ton, motsvarande 120 containrar åt gången. Det ska under försök transportera gödsel på en 13 kilometer lång rutt melllan städerna Porsgrunn och Brevik i sydöstra Norge.

Trots att rutten är relativt kort kommer fartyget att göra 40 000 dieseldrivna lastbilsfärder årligen överflödiga, vilket väntas spara in 678 ton koldioxid.

självseglande, Norge, Yara

Projektlederaren på Yara Birkeland, Jostein Braaten, visar upp fartygets åtta batterikammare.

© REUTERS/Victora Klesty

Det traditionella maskinrummet ombord har bytts ut mot kammare för batterier, som laddas upp med grön energi från vattenkraftverk. Fulladdade kan batterierna leverera 6,8 megawattimmar, vilket motsvarar batterier från cirka 100 Tesla-bilar. Batterierna ger fartyget en topphastighet på 15 knop.

Yara Birkeland har utvecklats och framställts i samarbete mellan den norske tillverkaren av kemiska ämnen och gödsel, Yara, och teknikföretaget Kongsberg. Kongsberg ska integrera och fintrimma fartygets system och sensorer, så att det i framtiden både kan fjärrstyras samt segla med full autonomi, det vill säga helt utan mänsklig inblandning.

På rutten mellan Porsgrunn och Brevik ska fartyget navigera i en smal fjord, samt segla under två broar. Dessutom måste containerfartyget klara de kraftfulla strömmarna och ta hänsyn till kraftfulla strömmar och undvika att kollidera med myriader av andra båtar som handelsfartyg, lustbåtar och kajaker.

Yara, Norge, självseglande

En modell av Yara Birkeland presenterades för första gången i Trondheim i september 2017.

© Yara International ASA

Fartyget har genomfört sin jungfruresa från Horten till Oslo, där det efter covidrelaterade förseningar visades upp för allmänheten.

Det väntas tas i kommersiell drift 2022, varefter en tvåårig testperiod ska avgöra om det kan certifieras till full autonomi i norska farvatten.