Shutterstock

Glidmedel ska göra fartyg klimatvänliga

Forskare har kommit fram till att man genom att smörja in lastfartyg kan minska fartygens friktion och därmed spara bränsle.

En forskargrupp från Korea Advanced Institute of Science and Technology har räknat ut hur framtidens fartyg kan göras mer klimatvänliga: Genom att smeta in dem i smörjmedel.

Problemet i dag är att det uppstår stor friktion - eller motstånd mot rörelse - när ett fartyg skär genom vågorna. Faktum är att upp till 70 procent av motståndet som ett fartyg stöter på är just friktionen mellan skrov och vatten - och det innebär höga kostnader för bränsle och således även stora utsläpp av koldioxid.

I jakten på en friktionsfri och grönare lösning har koreanska forskare hämtat inspiration från havet.

🎬 Upplev omfattningen av jordens fartygstrafik:

Fiskslem minskar motståndet

Fisk och tång har ett naturligt lager av slem, vilket gör att deras yta blir jämn och på så sätt minskar friktionen. Forskarna har använt denna princip för att simulera hur fartyg på skulle kunna ta sig fram smidigare.

Genom att skapa en yta med inbyggda fördjupningar på fartyget kan ett smörjmedel spridas ut över skrovet och skapa ett friktionsreducerande membran. Tanken är att fördjupningarna kontinuerligt ska fyllas på med smörjmedel så att membranet sprids jämnt över skrovet.

Tidigare studier har visat att detta kan minska vattenmotståndet med upp till 18 procent.

Hinnan ska spridas jämnt

I den nya studien
beräknar forskare från Korea Advanced Institute of Science and Technology hur ingenjörer på bästa sätt ska konstruera och smörja in ett fartyg.

Forskarna har analyserat lastfartygens genomsnittliga hastighet och vanliga konstruktionsmaterial, och utifrån detta simulerat hur fördjupningarna ska utformas för att uppnå bästa effekt.

Studien visar att stora, öppna ytor på skrovet ger en bättre fördelning av smörjmedlet jämför med mindre öppna ytor.

Nu hoppas forskarna att deras upptäckt av den optimala designen för smörjmedelsfördelning på fartyg kan leda till att fartyg på sikt kan utrustas med smörjmedelsfördjupningar och på så sätt spara både energi och bränsle.

Sjöfarten står för 90 procent av världens internationella transporter och släpper ut ungefär lika mycket koldioxid som hela Tyskland gör per år.