bermuda planes

Är Bermudatriangeln verkligen så farlig?

Försvinner flygplan och fartyg verkligen i Bermudatriangeln? Eller är det bara en skröna?

Bermudatriangeln är ett triangelformat havsområde, som ligger sydöst om USA. Sedan 1950-talet har området omgärdats av mystik, då otaliga flygplan och fartyg sägs ha försvunnit eller havererat i området.

Försvinnandena har tillskrivits allt från UFO:n till demoner. Mer jordnära förklaringar har dock också lagts fram från vetenskapligt håll. Till exempel kan förändringar i Golfströmmen ge våldsamma väderväxlingar. Även tropiska stormar och tornador kan orsaka olyckor.

Bermudatriangeln är svåra farvatten

Många småöar i området bildar trånga sund, som kan förvirra fartygens befälhavare. Slutligen sluttar havsbottnen på den del ställen mycket brant, och vrak kan knappast hittas på dessa djup.

Havsområdet är bland de mest trafikerade i världen, när det gäller både fartygs- och flygtrafik, men det finns inga bevis för att flygplan och fartyg försvinner oftare där än i andra högtrafikerade områden. Undersökningar av flygplans- och fartygsförlisningar i området har inte gett några antydningar om något extraordinärt.

Andre stora mysterier är större än Bermudatriangeln

Bermudatriangeln är därmed inte ett av vetenskapens största mysterier. Dem kan du läsa mer om i den här artikeln:

Är du trött på fake news och vill ha ordning på fakta?

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.