Volkswagens fusk: Så farliga är NOx-partiklarna

Den pågående skandalen kring Volkswagens fusk med utsläppen från sina dieselbilar kan få fatala konsekvenser för Europas befolkning. Dieselavgaser innehåller ytterst hälsovådliga ämnen.

vw-skandal

Nedsatt lungfunktion, infektioner, hjärtproblem och dödsfall. Det kan i värsta fall visa sig vara konsekvenserna för tusentals personer efter den pågående skandalen på Volkswagen.

På elva miljoner Volkswagenbilar världen över har programvara installerats som får bilarna att släppa ut mindre NOx-föroreningar under laboratorietester än de gör på landsvägen.

Volkswagens bilar förorenar alltså i själva verket mycket mer än testerna visar.

Volkswagen manipulerade tester

NOx släpps ut när temperaturen i motorn är hög. Ju högre temperatur, desto mer NOx. Men samtidigt blir bilarna också mer energieffektiva när motorn är varmare.

Under tester av NOx-utsläpp sänkte programvaran förbränningseffektiviteten, så att bilarna gick sämre men i gengäld släppte ut mindre avgaser. Ute på vägarna stängdes regleringen av igen.

Elva miljoner bilar från Volkswagen vräker ut avgaser

Och fusket kan få omfattande konsekvenser. Beräkningar har visat att de elva miljoner bilarna årligen släpper ut mellan 250?000 och 1?000?000 ton NOx mer än man antagit.

Den extra föroreningen motsvarar det totala utsläppet under ett år från kraftverk, industri, fordon och jordbruk i hela Storbritannien.

Volkswagen kan förstöra lungor

NOx – även kallat kväveoxider – är en gemensam beteckning på gaserna kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

I motsats till CO2, som inte är skadligt för människor, kan utsläppet av NOx ha fatala konsekvenser.

Gaserna kan medföra nedsatt lungfunktion och kan också ge allvarliga infektioner i lungorna. De små molekylerna är ytterst reaktiva och tränger lätt in i lungvävnaden där de orsakar skador.

I städerna kommer NOx-förorening framför allt från dieselbilar, vars avgaser främst innehåller NO och några få procent NO2.

Hjärtpartienter är också i riskzonen

Kväveoxider kan också reagera med större partiklar så att de omvandlas till nya ämnen som ger luftvägsproblem och kan förvärra hjärtpatienters tillstånd.

Bara i London orsakar höga NOx-nivåer omkring 9?500 dödsfall årligen.

Men Volkswagen är inte den enda stora fuskaren när det gäller jordens hälsa. Vår planet är i så dåligt skick att den behöver första hjälpen: