Varför drivs inte bilar med alkohol?

Alkohol framställs av biologiskt nedbrytbart material och förorenar mindre än bensin. Varför använder vi inte det som bränsle till våra bilar?

Spritflaskor på rad
© Shutterstock

Alkohol, även känt som etanol, kan förvisso framställas av en lång rad växter, till exempel potatis, korn och sockerrör. Rent tekniskt finns det inget hinder för att köra på ren alkohol. Flera stadsbussar i Stockholm drivs till exempel med ren träsprit, även kallad metanol, och i Brasilien drivs många bilar av alkohol från sockerrör. På flera ställen i världen kan man även köpa bensin med tillsats av alkohol. I förhållande till diesel och bensin har alkohol vissa fördelar. Det bildas färre småpartiklar vid förbränningen, och utsläppet av koldioxid är mindre. Dessutom kan alkoholen framställas lokalt, och därigenom sparar man in transporten. Att alkohol likväl inte är särskilt utbrett som bränsle beror på att det också finns en del nackdelar. Energitätheten är till exempel inte alls så stor som i bensin, och därför måste man tanka oftare. Dessutom kan alkoholen vålla startproblem i kallt väder. Därtill kommer att etanol och metanol är relativt aggresssiva ämnen, som bland annat kan få järn att rosta och plast att mjukna. Det krävs därför speciella tankar och slangar till bränslet. Nyligen har dessutom allvarliga tvivel väckts om alkoholens miljövänlighet. Svenska undersökningar tyder på att det bildas hälsovådliga föreningar, när alkohol förbränns vid höga temperaturer.