Shutterstock

Vad är oktan?

Bensin tillsätts isooktan för att den inte oväntat ska explodera. Ju högre oktantal, desto mer isooktan – och det är bra för din bilmotor.

Blandningen av luft och bensin kan självantända när den trycks samman i cylindrarna.

Det kallas knackning, sliter hårt på motorn och slukar energi. För att förhindra detta tillsätts isooktan till bensinen.

Oktan 95 betyder exempelvis att bensinen har egenskaper som motsvarar att den består av 95 procent isooktan.

Ju högre oktantalet är, desto mer kan blandningen komprimeras utan att självantända.

Bensin förbränner i cylindrarna i en bilmotor för att skapa framdrift. Men ibland självantänder bränslet för tidigt.

© Shutterstock

En lite längre förklaring

  • PROBLEM: Bensinen självantänder oväntat

Bensinens uppgift är att förbränna i bilens cylindrar. Det driver i sin tur en kolv, vilket ger bilen drivkraft.

I cylindrarna pressas bensinångorna hårt samman, så att de blir varma. Förbränningen ska sättas i gång av en gnista från tändstiftet, men ibland kan bensinångorna bli så varma att de självantänder.

Går det riktigt illa kan det leda till att bensinen oväntat exploderar.

  • LÖSNING: Oktan motverkar självantändning

Självantändning är det som låter som ett knackande ljud från motorn. Oktantalet är kort sagt ett uttryck för bensinens förmåga att motverka självantändning.

Denna egenskap bestäms utifrån förhållandet mellan de två kolvätena isooktan och n-heptan i bensinen. Isooktan är mycket resistent mot självantändning, medan n-heptan har långt mindre motståndskraft.

Oktan består av kolväte

Oktan är en molekyl som består av kolväte och som utgör huvudbeståndsdelen i bensin. Den kemiska formeln för oktan är C8H18.

Oktantalet visar bränslets förmåga att förhindra att blandningen av bensin och luft självantänder (så kallad knackning) i motorns cylinder, vilket sliter på motorn och minskar bränsleekonomin.

Ju högre oktantal bensinen har, desto effektivare förhindrar den knackning i motorn.