Vad är skillnaden mellan 92- och 95-oktanig bensin?

Skillnaden mellan 92- och 95-oktanig bensin, oktantalet, är ett mått på bensinens förmåga att stå emot knackningar i motorn.

Vad är skillnaden mellan 92- och 95-oktanig bensin?
© Shutterstock

Knackning uppstår när blandningen av bensin och luft i motorn komprimeras. För att få optimal kapacitet skall tändstiftet antända blandningen vid rätt tidpunkt. När luft pressas ihop, stiger temperaturen.

Det kan leda till spontan tändning, som ger små explosioner i cylindern, vilket motorn inte mår bra av. Motorns kapacitet beror dock också på hur mycket luft- och bensinblandningen pressas ihop.

Stor kompression ger stor kapacitet men större risk för knackning. Därför är det en fördel att använda bensin som självtänder så sent att det alltid är tändstiftet som startar förbränningen. Denna egenskap kännetecknar högoktanig bensin, och ju högre oktantal, desto längre tid tar det innan den självtänder.