Shutterstock
Formel 1 motorsport

Ny studie kastar ljus över gammal Formel 1-gåta

Är föraren, laget eller bilen viktigast för att uppnå framgångar i Formel 1? Det vet vi nu – och svaret är kanske överraskande.

Det har länge varit en öppen fråga bland motorsportentusiaster vad som är den viktigaste komponenten för att bli framgångsrik i Formel 1. Nu har forskare undersökt frågan.

"Det har länge varit en allmän föreställning att bilen och laget ansvarar för 80 procent av ett lags framgång och föraren bara 20 procent. Men nu tror vi oss kunna dra slutsatsen att svaret är en aning mer nyanserat. Interaktionen mellan föraren och laget ansvarar för mellan 30 och 40 procent av ett lags framgång – resten får tillskrivas andra faktorer i de olika tävlingarna", säger professor Duane Rockerbie från universitetet i Lethbridge i Kanada, som är huvudförfattare av studien.

Studien drar också slutsatsen att förarna gör mycket mer än att köra bilen över målstrecket – de bidrar också med värdefull feedback om bilen till laget. Det innebär att tidigare antaganden om förarnas roll har undervärderat bidragen från männen bakom ratten i Formel 1.

Inget direkt samband

I studien användes resultat från Formel 1-tävlingar i perioden från 2012 till 2019. Det visade sig också att de ekonomiska villkor de olika Formel 1-lagen hade att arbeta med gjorde stor skillnad i förhållande till uppnådda resultat.

Det lag som hade mest pengar hade störst sannolikhet att uppnå sportsliga framgångar på grund av möjligheten att anställa den bästa föraren och köpa den bästa utrustningen.

Däremot fanns det ingen linearitet mellan spenderade pengar och uppnådda sportsliga resultat.

Det visade sig också att förarna som hade turen att, eller var tillräckligt duktiga för att, anställas av de bästa lagen också uppnådde de största personliga framgångarna.