I vilken typ av krock blir skadan på en bil störst?

Två tänkbara situationer: En bil kör in i en mur med 60 km/t, och två bilar kör in i varandra, båda i 60 km/t. I vilken av de två situationerna blir skadan störst?

Frontalkrock mellan två bilar
© Shutterstock

Rent matematiskt skulle man tro att skadan blev dubbelt så stor i det senare fallet, eftersom den totala hastigheten är 120 kilometer i timmen. Tittar man närmare på problemet med hjälp av fysikens lagar, når man emellertid fram till ett helt annat resultat. Man får utgå ifrån att skadan på bilen motsvarar den kraft den påverkas av vid krocken. Newtons andra lag säger att kraften gånger kollisionstiden är lika med bilens massa gånger dess hastighetsförändring. Såväl bilens massa som hastighetsförändringen (från 60 till 0 kilometer i timmen) är lika i de båda situationerna. Den tid det tar att trycka ihop en bil, är även den ungefär densamma oavsett om bilen krockar mot en mur eller en annan bil. Om bilarna är helt identiska, med avseende på både massa och uppbyggnad, kommer krocken i teorin att resultera i att platsen där kofångarna möts ligger fullständigt stilla, eftersom allt utspelar sig i denna punkt. Även när bilen kör in i en massiv mur, kommer kofångaren att vara fast i en bestämd punkt. Det betyder att det är frågan om två helt identiska situationer, och skadan blir därför densamma i båda situationerna. I verkligheten åker två bilar naturligtvis aldrig riktigt lika fort, precis som krockar mycket sällan sker till 100 procent frontalt, men det är fortfarande inte så att skadan blir dubbelt så stor när två bilar kör in i varandra, som när en bil kör in i en mur. Tvärtom är det ofta en ”fördel” att köra in i en annan bil. När en bil åker in i en mur med en viss hastighet, deformeras direkt den främre delen av bilen, ofta med dödlig utgång för föraren. Vid en krock med en annan bil, ger strukturerna i båda de involverade bilarna efter och glider till en viss grad ifrån varandra. Därmed ökar överlevnadschanserna betydligt.