Hur fungerar ett centrallås?

Se här hur ett fjärrstyrt lås till bilen fungerar.

centrallås, hvid baggrund

Ett fjärrstyrt lås innehåller en radiosändare med en räckvidd på 5-20 meter. Ett chip i det fjärrstyrda låset genererar med hjälp av en slumptalsgenerator en kod på 40 siffror – antingen nollor eller ettor. Chippet kan därför bilda 240 unika koder, och det talet är så stort att det i princip aldrig medför att det är grannens bil som öppnas.

Så funkar det

  1. En radiosändare i nyckeln använder samma slumptalsgenerator som bilens mottagare, så att sändaren och mottagaren alltid är synkroniserade. När en kod skickas i väg produceras samtidigt en ny kod som lagras. Bilen gör likadant.

  2. Ett tryck på fjärrkontrollen får radiosändaren att skicka i väg koden till bilen, tillsammans med en funktionskod som talar om för bilen om den ska låsa, låsa upp eller öppna bagageluckan.

  3. Bilens dator kontrollerar nu om den har samma kod som den har mottagit från fjärrkontrollen. Om koden stämmer överens utförs handlingen. Annars händer ingenting.