Hur fungerar en krockkudde?

Hur ”vet” en krockkudde när den skall blåsa upp sig. Hur fungerar själva mekanismen rent tekniskt?

Krockkudde utlöst i test
© Shutterstock

En krockkudde är en uppblåsbar kudde av nylon, som ligger hopvikt i ratten eller i instrumentbrädan framför sätet. Längre fram i bilen sitter en sensor, som reagerar i det ögonblick en kollision inträffar. Kollisionen måste vara så kraftig att den motsvarar en krock med en mur i cirka 20 kilometer i timmen eller mer. Sensorn reagerar endast på frontalkrockar, eftersom passageraren annars skulle åka snett in i kudden vilket skulle göra mer skada än nytta. Från sensorn går det en elektrisk signal som antänder ett drivmedel. Detta brinner extremt våldsamt och utvecklar stora mängder kvävgas. Gasen blåses in i nylonkudden med stor kraft. Omedelbart efteråt börjar gasen åter sippra ut genom små hål i kudden för att i viss mån mildra sammanstötningen mellan människa och kudde. Hela processen, från det att kollisionen inträffar tills att luftkudden är fylld, utspelas inom en tjugondels sekund. Krockkuddar, som sedan 1998 varit standardutrustning i personbilar, är inte någon ny uppfinning. Det första patentet är från andra världskriget, då man experimenterade med krockkuddar i flygplan. Idag finns det i regel endast krockkuddar i ratten och i instrumentbrädan. I den närmaste framtiden förväntas dock allt fler biltillverkare installera krockkuddar som skyddar mot sidokollisioner.