Gör vätebilar vägarna hala?

Jag har läst att vätebilar avger vatten som enda avfallsämne. Utgör inte det en risk för hala vägar, när det kommer vatten ur avgasröret?

Snötäckt väg
© Shutterstock

Om en bil använder väte som drivmedel, kommer vattenånga mycket riktigt att vara det enda som kommer ut ur avgasröret. Det är dock ingen fara för varken våta eller ishala vägar, för vattnet rinner inte ur avgasröret som ur en kran. Vattnet kommer ut som vattenånga, med en temperatur på cirka 80 grader, om bilen är utrustad med bränsleceller, där väte och syre bildar vatten. Förbrukas vätet i stället som drivmedel i en traditionell förbränningsmotor, kommer vattenångan att vara ännu varmare. Under alla omständigheter kommer vattenångan snabbt att blandas upp med den omgivande luften, och bara om det är kallt väder, kommer det att stå ett synligt moln av ånga ur avgasröret. I runda tal kommer en vätebil som drivs av en vanlig förbränningsmotor att producera 260 gram vatten för varje kilometer den går. Bränsleceller är betydligt effektivare, och därför kommer en bil med bränsleceller att bilda endast omkring 150 gram vatten per kilometer. En del av vattnet ingår i bilens kylsystem och kommer därför helt enkelt inte ut via avgasröret. Faktum är att det inte bara är vätebilar som avger vatten. Det gör även traditionella bilar, men där är vattnet bara ett av många avfallsämnen. En dieseldriven bil producerar till exempel cirka 110 gram vatten per kilometer. Det vatten som en bränslecell producerar är relativt rent. Bränsleceller har till exempel fungerat som strömkällor vid alla bemannade turer i rymden sedan 1965, och vattnet som kommer ur bränslecellerna är så rent att astronauterna dricker det.